Kdy URČITĚ jít na vyšetření, zda máte osteoporózu: 1,2)

  • Ženy a muži starší 60let
  • po malém úraze prodělal po 45.roce věku typickou osteoporotickou zlomeninu
  • snížení výšky těla o více než 3cm od 25let věku
  • jehož matka nebo otec měli po 45.roce zlomeninu v oblasti kyčle
  • časté pády
  • fyzická inaktivita
  • neschopnost stát ze židle bez pomoci rukou
  • nízký BMI (u žen pod 57kg), pokles tělesné hmotnosti oproti stavu ve 25letech o více než 10%.
  • Některá endokrinní onemocnění, metabolická onemocnění, poruchy výživy, jiné příčiny sekundární osteoporózy (např. revmatoidní artritida, dlouhodobá imobilizace,..)

 

ZDROJE: 

1.      Kučerová I.: Výživa v prevenci a v léčbě osteoporózy, Interní medicína pro praxi, 2010, 12(9), 450 – 453

2.      Štěpán J.: Farmakoterapie osteoporózy II.: aminobisfofonáty, kalcitonin, teriparatid a parathormon; Prakt lékáren. 2009, 5(5), 210-213