Autorka webu je lékárnice. Vystudovala farmacii v Hradci Králové, ekonomii v Brně, udělala si v lékárenství dva doktoráty a dvě atestace.

Několik let pracovala v lékárnách různého typu - od nemocniční po venkovskou výdejnu, kde to milovala.

Posledních 10 let uskutečňuje semináře pro lékárníky a věnuje se klinické farmacii, farmakoekonomii a dalším oblastem Market Access v České republice.