Poruchy ztopoření penisu

1. Co se děje při erekci (= při ztopoření pohlavního údu)?

 

Erekce (= ztopoření pohlavního údu)

Erekce je nervověsvalový děj (což je, laicky vysvětleno: např. muž uvidí ženu, která jej vzruší - dojde k vyplavení hormonů..podráždění nervových vláken (ty vedou elektrické signály do mozku a z mozku (= jako elektrické vedení)..následně dojde v penisu k roztažení cév a relaxaci hladkých svalů (= ty svaly, které neovlivníme vůlí; např. člověk nemůže říct srdci, které je taky z hladké svaloviny, ať pracuje pomaleji)

 

 

 

ZDROJ:

Šrámková T.: Denní terapie erektilní dysfunkce pro koho a s jakými riziky? Interní Med, 2011; 13(6)

kurzívou - citace autorky

2. Co ovlivní správnou erekci (= ztopoření penisu)?

  1. biologické faktory (anatomické, dobře fungující cévní, nervový a hormonální systém)

Pokud nejsou tyto faktory v pořádku, není správná erekce.

Např. při poškození cév (= to může vzniknout kouřením, zvýšeným cukrem v krvi, zvýšeným cholesterolem v krvi, vysokým krevním tlakem, apod.) může dojít k poruše erekce

Např. při poškození nervového vedení může dojít k poruchám erekce (jako kdyby jste přerušili elektrický kabel od stolní lampičky)

Např.když se nevyplavují hormony, když někteří "sportovci" (např. kulturisté) dopují a berou dlouhodobě vysoké dávky mužských hormonů a tento doping najednou vysadí

  1. psychické faktory (správné sebevědomí, když muž nemá depresi, nemá stres z práce, nemá stres z nezaměstnanosti. apod.)
  2. sociální faktory (když má muž funkční partnerský vztah, podporující partnerku

Pokud nejsou tyto faktory v pořádku, není správná erekce.

Např. jednou přišel do lékárny mladý muž s receptem na lék proti impotenci, který měl užívat ve vysoké dávce. Jeho partnerka byla tak "úžasná" - taková ta hádavá, ukřičená, zamračená, nepěkná žena..možná, že ona byla určitou příčinou jeho problémů.. 

 

 

ZDROJ:

Šrámková T.: Denní terapie erektilní dysfunkce pro koho a s jakými riziky? Interní Med, 2011; 13(6)

kurzívou - citace autorky

3. Porucha erekce (ztopoření penisu)

Jako porucha erekce se definuje ztráta schopnosti dosáhnout a udržet erekci dostatečnou k realizaci uspokojivého sexuálního styku; ochabnutí ztopoření před misí do pochvy nebo kdykoliv během sexuálního styku. Musí jít o trvalou neschopnost, tedy trvající minimálně 6 měsíců.

Příležitostné selhání je běžné!

Léčba poruchy erekce se aplikuje, až když muž selhává ve více než 25% (tj. selže čtvrtina, tj. z 8 selžou 2) pokusů o sexuální styk.

Kvalita erekce klesá s věkem a roste počet poruch erekce (v knize Slovácko sa súdí aj nesúdí stařeček Pagáčů povídajú: když sem byl mladý, tož to bylo pořád. A včíl? Jednú za rok a to ještě musí být přestupné!)

 

Porucha erekce se objevuje často jako první příznak nějakého onemocnění, hlavně srdečně-cévního onemocnění a aterosklerózy (= kornatění tepen = usazeniny na vnitřní straně žil (např. z důvodů dlouhodobého vysokého stresu, zvýšeného cukru v krvi, vysokého tlaku, kouření, zvýšených hladin tuku v krvi,..)

 

Porucha erekce postihuje v USA ve věkové skupině od 20 let přibližně 18% mužů, ve věku 40 - 70 let je to 52%, přičemž z toho ve věku 60 - 70let až 67% mužů v USA.

 

ZDROJ:

Šrámková T.: Denní terapie erektilní dysfunkce pro koho a s jakými riziky? Interní Med, 2011; 13(6)

Turčan P.: Erektilní dysfunkce z pohledu sexuologa. Med. praxi 2011; 8(6)

kurzívou - citace autorky

4. Jaké jsou příčiny poruchy erekce? (laické vysvětlení)

 

1. ORGANICKÁ PŘÍČINA

Většina případů erektilní dysfunkce (= poruch ztopoření penisu) (asi 80 %) má organickou příčinu. Vyskytují se u starších mužů, s věkem se postupně zhoršují a vznik je pozvolný až plíživý. Porucha je přítomna u všech typů erekce zhruba stejně (koitální, spontánní, noční, ranní a masturbační erekce (= ztopoření penisu) je porušena). Organické příčiny poruchy ztopoření penisu dělíme na čtyři základní typy: vaskulární, neurogenní, hormonální a anatomicky podmíněné.

A: VASKULÁRNÍ TYP, tj. problém na úrovni cév, který způsobí poruchu ztopoření penisu

V  60% poruchy ztopoření penisu má muž nějaký problém na úrovni svých cév - tedy u můžů trpících ischemickou chorobou srdeční, vysokým tlakem, u mužů se zvýšenou hladinou cukru v krvi, u kuřáků, u obézních, u mužů se zvýšeným cholesterolem, popř. se zvýšenými hladinami tuků v krvi (= všechny tyto nemoci poškozují cévy) může dojít k poškození pružnosti cév, protože se vnitřní strana ztlušťuje. Takové cévy se potom špatně roztahují, krev do nich pořádně nenateče a nedojde ke ztopoření (= pro laické vysvětlení: představte si spoustu hadic s mírně pružnou stěnou, které jsou spletené do copánků. Představte si, co se stane, když do nich nalejete vodu. Oproti situaci, kdy tytéž hadice zevnitř nečím "zanesete" až přestanou být pružné a pokusíte se do nich nalít stejné množství vody. Tím, že je jejich vnitřní průměr menší a navíc nepruží, se stane něco naprosto jiného než v první představě.

 

B: příčiny poruchy ztopoření penisu na úrovni nervů (= nervových vláken, které vedou impulzy z hlavy do penisu (pro laickou představu: nervová vlákna jsou jako elektrické kabely. Když se takový kabel naruší, impulz nedorazí do cíle, tedy do penisu. Jakoby jste přerušili elektrický kabel, který vede ze zásuvky ke stolní lampě - to potom lampa samozřejmě svítit nebude.) - jde o 5% erektilních dysfunkcí - např. u míšního poranění, roztroušené sklerózy, u Parkinsonovy nemoci, cévní mozkové příhody, nádorů centrální nervové soustavy a postencefalitického syndromu

 

C: hormonální důvody poruchy ztopoření penisu

Nejčastěji jsou diagnostikována u onemocnění z nedostatku či nadbytku různých (a většinou nikoli pohlavních) hormonů. Tato příčina erektilní dysfunkce pravidelně provází onemocnění štítné žlázy, poruchy sekrece kortisolu (Addisonova choroba, Cushingův syndrom). Při zjištění, že od začátku pohlavního dospívání nebylo erekce nikdy dosaženo, je potřeba pomýšlet na poruchu pohlavních žláz.

Androgeny(= mužské pohlavní hormony) ovlivňují kvalitu erekce, avšak podle všech dostupných poznatků jejich nedostatek nevyvolá poruchu ztopoření penisu.

Deficit (=nedostatek) testosteronu však může být u mužů středního věku příčinou involuce tkání (= zmenšení orgánů způsobená přirozenou změnou, stárnutím organismu), snížení libida (= pohlavní touhy a její intenzita) a vzniku depresí, což pak společně vyústí v poruchu ztopoření penisu.

 

D: poruchy ztopoření penisu vyvolané anatomickým problémem - může být způsobena různými morfologickými odchylkami spadajícími obvykle do oboru urologie. Dále sem patří onemocnění prostaty – hyperplazie (= zbytnění), záněty či karcinom (= nádory)  prostaty – a stavy po jejich léčbě jak medikamentózní (=léky), tak i chirurgické. 

 

 

2. PSYCHICKÉ PŘÍČINY PORUCHY ZTOPOŘENÍ PENISU

Její výskyt se odhaduje na přibližně 20 % ze všech případů.

S psychogenní příčinou se setkáváme spíše u mladších mužů, její vznik je náhlý a je pozorována jen v určitých situacích nebo jen u některé partnerky. Někdy bývá také nazývána erektilní dysfunkce situační. Pacienti mívají normální noční erekce a kvalitní erekci při masturbaci. Psychogenní erektilní dysfunkce se častěji vyskytuje u pacientů s depresivními a úzkostnými poruchami, při vyčerpání a ve stresových situacích. Obtížné je odlišení psychogenní erektilní dysfunkce od poruch vyvolaných vedlejšími nežádoucími účinky některých léčiv, například antidepresivy ze skupiny selektivních inhibitorů vychytávání serotoninu (SSRI); známý je vznik poruch erekce u osob užívajících psychotropní látky, například metamfetamin. Erektilní dysfunkce může dokonce předcházet manifestaci psychiatrického onemocnění. Na druhé straně psychogenní složku mívají obvykle i erektilní dysfunkce organické, proto není někdy snadné odlišit primární příčinu.

 

3. LÉKY PROTI NĚKTERÝM NEMOCEM, které mohou způsobit poruchu ztopoření penisu

Dnes je známo přes 200 léků, které mohou negativně ovlivnit erekci. Bohužel většina těchto léků je ordinována pro přítomnost onemocnění, které samo může poruchu ztopoření penisu způsobit. Proto je potom obtížné odlišit vznik erektilní dysfunkce při rozvoji základního onemocnění od podezření na nežádoucí účinek daného léku proti tomuto onemocnění. 

Často můžeme nalézt individuálně lépe tolerovanou alternativu léčebného postupu. K toxickým látkám s nežádoucím vlivem na erektilní funkci patří alkohol, tabákový kouř, užívání marihuany a metadonu a samozřejmě velké množství dalších. Při podezření z účasti toxických látek na vzniku poruchy ztopoření penisu je vždy striktní abstinence.

Důležitým pozitivem je fakt, že poškození erektilní funkce v důsledku užívání léků či jiných látek je obvykle plně reverzibilní (= když se lék přestane užívat, erektilní dysfunkce se vrátí. POZOR, NIKDY nevysazujte lék, který Vám možná dělá poruchu ztopoření penisu, sám!!! Poraďte se se svým praktickým lékařem nebo lékařem, který Vás léčí, zda je možná záměna za lék, který Vám poruchu ztopoření penisu neudělá!!!  

Jde o léky ze skupin: betablokátory (atenolol, metoprolol, apod.), ACE inhibitory (lisinopril), diuretika (spironolacton), regulátory tuků v krvi (gemfibrozil, clofibrate),vazodilatancia (ńa roztažení žil), psychofarmaka ( SSRI, MAO inhibitory, a další)(pokud máte problém s erekcí, podívejte se do příbalových letáků všech léků, které berete. Pokud je porucha erekce uvedena mezi nežádoucími účinky, promluvte si s lékařem, který Vám lék, který může dělat poruchu erekce, předepsal, zda jej může vyměnit za nějaký jiný (mělo by to jít)

Přípravky ze skupiny betablokátorů, ACE inhibitorů, diuretik se dávají např. na vysoký tlak!

 

ZDROJ:

Šrámková T.: Denní terapie erektilní dysfunkce pro koho a s jakými riziky? Interní Med, 2011; 13(6)

Turčan P.: Erektilní dysfunkce z pohledu sexuologa. Med. praxi 2011; 8(6)

Vrablík M., Prusíková M.: Erektilní dysfunkce, ZDN, léto 2011
kurzívou - citace autorky

5. Jaká je léčba poruchy erekce?

VŽDY BĚŽTE ZA LÉKAŘEM (praktický lékař, urolog, sexuolog,...) pro recept! Nestyďte se za svůj problém - jednak jím trpí docela dost mužů a navíc bývá u 60% pacientů příčina v žilách (viz. dřívější otázky)! To je, jakoby se někdo styděl za angínu pectoris!

MŮŽETE DOSTAT DOTAZNÍK, který si třeba vyplníte doma. Dotazník se ptá na pět otázek. Např.: Jak by jste hodnotili svou důvěru v možnost dosažení a udržení erekce? Pokud u Vás došlo při sexuální stimulaci k erekci, jak často byl dostatečný pohlavní styk? (více viz ta dy

LÉKY SEHNANÉ POKOUTNĚ VÁM MOHOU UBLÍŽIT! Kdo Vám zaručí, že nejde o kopii, ve které je za předražené peníze jen cukr?? Koupil by ste do svého auta benzín nebo naftu anonymně přes internet??

PŘED UŽITÍM LÉKU si vždy přečtěte příbalový leták

 

 

1. Jako první volba se používají léky na užívání ústy s léčivými látkami: sildenafil, tadalafil, vardenafil a nejnovější avanafil. Všechny pomáhají s relaxací hladkých svalů (= nateče do nich více krve a tím, že jsou tyto svaly ohraničené kůží, dochází při jejich nalití krví ke ztopoření) U mužů s některým typem poruchy erekce mohou účinkovat slaběji (např. po odstranění prostaty, po poranění míchy). Nicméně, je třeba až 8 podání léku (= ne najednou, ale jako léčba) a pokud nedojde ke ztopoření penisu, pak se přistupuje k jiné léčbě); nesmí se podávat mužům, kteří užívají nitráty (mohou být z nitrátů případně převedeni na jiné léčivo)

sildenafil je podobný vardenafilu: k nástupu účinku je nutná sexuální stimulace a užívají se 1 hodinu před sexuálním stykem; sildenafil -

 

sildenafil: účinek nastupuje za 12 až 37 minut a přetrvává 3,5 - 5 (až 8)hodin

vardenafil: účinek nastupuje za 15 až  30minut a přetrvává 4 - 5 hodin

avanafil: účinek nastupuje za 15 minut a přetrvává 6 hodin; protože působí nejselektivněji (tj. nejvíce tam, kde je třeba), měl by mít nejméně nežádoucích účinků.

tadalafil: lék se užívá v nízké dávce denně (2,5mg až 5mg - záleží na tom, kolik dní v týdnu by pacient tabletu užíval, pak se zvažuje možnost nižší dávky v každodenním podání) nebo jedenkrát denně nebo 1 x za 2 dny ve vyšší dávce (10mg až 20mg, v TÉTO DÁVCE NEDÁVAT DENNĚ!!) 30minut před sexuální aktivitou; účinek nastupuje za 30minut až 120 minut a přetrvává 24 - 36 hodin

 

Léky dosahují svého efektu až u 80 % pacientů a jejich efekt je limitován u pacientů se závažným důvodem vzniku erektilní dysfunkce, u diabetiků, mužů po radikálním odstranění prostaty nebo po poranění míchy.

K nejčastějším nežádoucím účinkům patří ty, které souvisí s roztažením žil, tj. zrudnutí obličeje, bolest hlavy, zduření (otok) nosní sliznice, u tadalafilu se může objevit bolest svalů (myalgie).

Léky není možné užívat zároveň s některými jinými léky, např. s nitráty, některé léky mohou snížit jejich účinek (např. antibiotikum clarithromycin), jiné mohou jejich účinek zvýšit, popř. může dojít ke zvýšení jejich účinku při selhávání ledvin nebo jater. Proto si před užitím léku přečtěte příbalový leták a poraďte se s lékárníkem nebo lékařem.

yohimbin: má oproti sildenafilu, vardenafilu a tadalafilu výrazně slabší účinek

 

podtlakové přístroje:podlakem se vytvolá erekce a nasazením kroužku, který se nasadí na kořen penisu se zamezí odtoku krve z penisu. Nelze použít u pacientů s poruchou srážení krve nebo s léky proti srážení krve.

rázová vlna: jde o novou metodu vhodnou u pacientů se vznikem erektilní dysfunkce na podkladě poruchy žil

 

2. Na druhém místě jsou injekční přípravky, které se aplikují intrakavernózně (= do topořivých těles penisu)

3. Na třetím místě je pouze pro přísně určené pacienty je určena implantace protézy penisu

 

 

ZDROJ:

Šrámková T.: Denní terapie erektilní dysfunkce pro koho a s jakými riziky? Interní Med, 2011; 13(6)

Turčan P.: Erektilní dysfunkce z pohledu sexuologa. Med. praxi 2011; 8(6)

Šrámková K: Aktuální možnosti léčby erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace. Me. praxi 2015; 12 (4); 189 - 191

kurzívou - citace autorky

 

6. Dotazník pro muže s poruchou ztopoření penisu

Pacient odpoví na otázky v dotazníku (International Index of Erectile Function (IIEF-5 skóre)

Odpovědi v dotazníku lékař ohodnotí body.

Podle počtu dosažených bodů je rozlišeno několik duhů poruchy ztopoření penisu:

1. kompletní erektilní dysfunkce = 4 body, 2. těžká erektilní dysfunkce 5–10 bodů, 3. středně těžká erektilní dysfunkce 11–14 bodů, 4. mírná erektilní dysfunkce 15–20 bodů, 5. při dosažení více než 21 bodů se o erektilní dysfunkci pravděpodobně nejedná.

 

 

Jak byste hodnotil svou důvěru v možnost dosažení a udržení erekce?

 

 

 

 

Velmi nízká

nízká

střední

absolutní

Pokud u vás došlo při sexuální stimulaci k erekci, jak často byla dostatečná k penetraci (= průniku do vagíny)?

 

Žádná sexuální aktivita

Téměř nikdy

Jen ojediněle

občas

Téměř vždy

Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak často jste byl schopen udržet erekci i po penetraci (= po průniku do vagíny)?

 

Žádný pokus

Téměř nikdy

Jen ojediněle

občas

Téměř vždy

Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak obtížné bylo udržet erekci (´ztopoření penisu)po celou dobu až do ejakulace (= výstřik semene)?

 

Žádný pokus

Mimořádně obtížně

Velmi obtížně

obtížně

Snadné

Pokud jste se pokusili o pohlavní styk, jak často byl pro vás uspokojivý?

 

Žádný pokus

Téměř nikdy

Jen ojediněle

občas

Téměř vždy

Uplné znění dotazníku (v angličtině): RC Rosen, A Riley, G Wagner et al. The international index of erectile dysfunction (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology. 1997 Jun;49(6):822-30.

Dotazník sexuálního zdrraví muže ke stažení ZDE (převzato z www.cus.cz)

Hodnocení závažnosti erektilní dysfunkce ZDE (převzato z www.cus.cz)

 

7. Jaké jsou rozdíly mezi ztopořením penisu podle věku muže?

 

 

 

 

Psychogenní příčina

Organická příčina

Věk muže

Mladší

Starší

Rozvoj poruchy

Náhle

Pomalu

Přítomnost dalších onemocnění

Většinou ne

Většinou ano

Postižení všech typů ztopoření*

Ne

Ano

Závislost na situaci**

Ano

Ne

* - ztopoření při pohlavním styku, spontánní, noční, ranní a masturbační ztopoření penisu

** - viz. psychogenní příčiny poruchy ztopoření penisu

8. Kvalita zdraví a pobyt v nemocnici u poruch potence

Erektilní dysfunkce je často neřešená a neléčená, protože muži vyhledají lékaře až po řadě let potíží.

Odhaduje se, že erektilní dysfunkcí trpí ve Velké Británii 17 až 26 % mužů starších 18 let.

Ve skupině od 40 let do 70 let přitom výskyt rostl z 52 % na 67 % u sedmdesátiletých mužů. Z uvedených 67 % sedmdesátiletých mužů potom trpěla polovina z nich středně závažnou až závažnou formou erektilní dysfunkce.

 

Onemocnění erektilní dysfunkcí sebou nese vysoké náklady z veřejného zdravotnictví.

Ve Velké Británii spočítali, že v letech 1997 až 2000 se zvýšil počet mužů s erektilní dysfunkcí ze 79.800 mužů (1997) na 257.984 mužů (2000) a vzrostly náklady britského zdravotnictví spojené s léčbou erektilní dysfunkce z 29,4 mil. liber (1997) na 73,8 mil. liber (2000). Nejvyšší podíl v nákladech ze zdravotnictví představovala návštěva a konzultace lékaře - specialisty (32,0%), předpis sildenafilu (26,2 %), psychologicko - sexuální léčba (13,6 %) a návštěva s konzultací praktického lékaře (12 %).

 

Vedle finanční stránky je důležité také negativní ovlivnění kvality života nemocných, která je u nemocných s erektilní dysfunkcí, oproti zdravé mužské populaci, snížená, jak ukazuje obrázek níže:

(Vysvětlivky k obrázku: Normal male population = zdraví muži; UK male population with ED = muži ve Velké Británii s erektilní dysfunkcí; Health state index = kvalita života; Age (y) = věk života v letech)

 

 

Vliv poškozené funkce penisu na kvalitu života mužů potvrzují i práce, které sledovaly vliv Peyronovy nemoci (tj. nemoc, která se vyskytuje u 3,2 % až 13 % mužů s maximem mezi 50 a 60 lety, při které dochází k deformitám/ zakřivením penisu, což zamezuje možnost uskutečnění pohlavního styku) na kvalitu života.

U mužů s Peyronovou nemocí, přestože současnou erektilní dysfunkcí trpí pouze část mužů s Peyronovou nemocí, vyvolává samotné onemocnění penisu, Peyronova nemoc, u 62,4 % nemocných mužů depresivní onemocnění, z toho u 48 % nemocných jde o středně závažnou až závažnou formu deprese (26 %, resp. 21 %).

Obrázek deformity penisu u Peyronovy nemoci, převzatý z knihy Urologické operace

 

 

 

V České republice byli v letech 2012 až 2015 hospitalizováni pro poruchu potence z různých příčin muži v počtech jednotek osob, v závislosti na stanovené diagnóze, jak ukazuje následující tabulka.

Tabulka: Počet hospitalizací na odděleních v nemocnicích v ČR v letech 2012 až 2015 (zdroj pro data v tabulce: Národní registr hospitalizovaných, jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR, www.uzis.cz); zpracoval Pavel Kudrna):

 

Porovnáním odhadovaného počtu mužů, kteří trpí erektilní dysfunkcí, případně Peyronovou nemocí, a počtu mužů, kteří byli v souvislosti s těmito diagnózami hospitalizováni je zřejmé, že léčba erektilní dysfunkce i Peyronovy nemoci probíhá v absolutní většině případů ambulantně.

 

 

Zdroje:

Mezinárodní klasifikace nemocí. Desátá revize. Aktualizovaná verze k 1. 4. 2014. [online] Dostupné z URL < https://www.uzis.cz

Národní registr hospitalizovaných, jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (www.uzis.cz). Jedná se o počet hospitalizací na odděleních v nemocnicích v ČR.

Wilson ECF, McKeen ES, Scuffham PA. The Cost to the United Kingdom National Health Service of Managing Erectile Dysfunction. Pharmacoeconomics 2002; 20 (13): 879-889

Guest JF, Gupta RD. Health-Related Quality of Life in a UK-Based Population of Men with Erectile Dysfunction. Pharmacoeconomics 2002; 20 (2): 109-117

Zvara V, Horňák M a kol. Urologické operace. 1. Vydání. Osveta 2010

 Nelson CJ, Diblasio C, Kendirci M et al. The chronology of depression and distress in men with Peyronie's disease. International Society for Sexual Medicine. J Sex Med.  2008 Aug;5(8):1985-90

Paulis G, Romano G, Paulis A. of erectile dysfunction in patients with Peyronie’s disease: a retrospective analysis of 309 cases. Research and Reports in Urology. 2016: 8, 95 – 103

zpracovala autorka webu, Ivana Minarčíková

 

 

9. Management léčby erektilní dysfunkce (EN)

Evropská urologická společnost (European Association of Urology) vydává doporučené postup léčby pro lékaře.

V angličtině jsou on-line uveřejněny ZDE

POZOR!! Doporučené postupy nejsou závaznou normou. Jde o vysoce odbornou orientaci v problému určenou pro lékaře. Dostupnost léčiv a prostředků a postup léčby se může v jednotlivých zemích lišit.