Co je osteoporóza?

Osteoporóza je onemocnění, kdy dochází ke snížení kostní hmoty.

Je to onemocnění, které vzniká v dětství a dospívání, ale projevuje se až v dospělosti.

Během růstu se v organismu akumuluje 1 – 1,4kg vápníku. Maxima hmoty je dosaženo ve 30letech věku. Největší vstřebávání vápníku je v dětství, kdy může být dosaženo až 75% absopce vápníku. V období zrychleného růstu se v kosti ukládá 300mg vápníku denně a jsou nejvyšší požadavky na příjem vápníku. V dospělosti výživa snižuje kostní ztráty. Nejdůležitější roli ve výživě má celkový stav a vyváženost stravy, kdy je významný zejména příjem vápníku, bílkovin a zásobení vitamínem D. 1)

Vedle výživy je důležitý pohyb.

Nebezpečím u osteoporózy jsou zlomeniny obratlů, atd. Díky zlomeninám se člověk stane závislým na jiných lidech, může být upoután na lůžko a následkem zlomeniny může dojít k předčasnému úmrtí (zlomenina = pacient je upoután na lůžko = může dostat zápal plic = může dojít k předčasnému úmrtí = proto je ZÁSADNÍ co NEJDŘÍVE nemocného vertikalizovat (= postavit z postele). Ke zlomeninám přispívá i vyšší nebezpečí pádů u starších lidí. Pokles svalové síly při imobilizaci navíc zvyšuje riziko pádů.

 

Snížený příjem vápníku nebo jeho nedostatečné vstřebávání (v důsledku poklesu koncentrace vitamínu D a estrogenů (= pohlavních hormonů u žen i u mužů) vede k poklesu koncentrace vápníku v séru (jeho vstřebání z trávícího traktu se snižuje se absorpce snižuje na 40-25%). Tento pokles vápníku stimuluje sekreci parathormonu (= klesá množství vápníku, který se dostane z trávicího traktu do krve a zvýší se produkce hormonu)

Ženy v menopauze tak mohou ztratit až několik procent kostní hmoty ročně.

 

ZDROJ:

 

2.  Zikán V.: Farmakologická léčba postmenopauzální osteoporózy, Med Pro Praxi 2009, 6(3), 126-133

1. Kučerová I.: Výživa v prevenci a v léčbě osteoporózy, Interní medicína pro praxi, 2010, 12(9), 450 – 453