Proč mám u epilepsie do sebe cpát chemii?

Každý parciální záchvat (absence, zahledění,..) může přejít do generalizovaného záchvatu!!

Při opakování záchvatů může dojít k poškození mozku a ke zhoršení mentálních funkcí!!

A protože nikdo neví, KDY se záchvat objeví, podávají se léky preventivně právě v takové dávce, kterou nemocný snáší, a při které má počet záchvatů snížen nebo má záchvaty eliminovány.

Pokud má nemocný po lécích na epilepsii výrazné nežádoucí účinky, které ho v životě omezují, musí se poradit se svým neurologem na záměně tohoto léku za jiný lék.

Pokud má nemocný s epilepsií stále se opakující záchvaty i když dodržuje životosprávu musí se poradit se svým neurologem na zvýšení dávky léku, který bere, nebo na výměně léku za jiný lék nebo na zjištění z rozboru krve zda je všechno v pořádku.

NELÉČENÉ záchvaty se mohou zmnožovat, mohou být silnější, mohou hůře zabírat na léčbu, může docházet ke změnám psychiky a chování. Parciální (= ložiskové) záchvaty se mohou změnit na generalizované záchvaty.

 

Neléčené záchvaty se mohou postupně zmnožovat, být silnější a mohou hůře zabírat na léčbu.

Mohou vést i ke změně psychiky a chování.

eléčené záchvaty se mohou postupně zmnožovat, být silnější a mohou hůře zabírat na léčbu.

Mohou vést i ke změně psychiky a chování.