Jaké jsou druhy epileptických záchvatů?

Laická představa o tom, jak vypadá průběh epileptického záchvatu je, že nemocný má křeče a pěnu u pusy.

OMYL! Jde pouze o jeden z celé řady záchvatů, které se od sebe VÝRAZNĚ liší!!

 Základní rozdělení epileptických záchvatů je, zda se v mozku:

najde oblast neuronů (= mozkových buněk), kde záchvat vzniká = PARCIÁLNÍ záchvaty nebo

se taková oblast nedá lokalizovat = GENERALIZOVANÉ záchvaty.

 

PARCIÁLNÍ = LOŽISKOVÉ záchvaty

 A. jednoduché (není hlubší porucha vědomí, např. záškuby koutků úst)

 

 1. s motorikou (jaksonsův pochod, versivní (kroutivý pohyb hlavy nebo trupu), posturální (šermířské postoje podle vývojové etiologie)

 2. vegetativní

 3. senzorické (zrakové, chuťové, čichové, akustické)

 4. psychické (iluze, strukturální halucinace)

 

B. komplexní (zástava pohybu, pohledu, pak automatismy (mlaskání, polykání, drbání se,..)

 1. s následnou poruchou vědomí

 2. s poruchou vědomí od počátku

 

C. kterýkoliv parciální záchvat může přejít do generalizovaného

 
 
 
GENERALIZOVANÉ záchvaty
 
Absence (petit mal)
 
Myoklonické (křečovité záškuby)
 
Tonické (propnutí těla jako "luk")
 
Klonické (záškuby svalů - trhavý, škubavý)
 
Tonicko - klonické (klasická představa toho, jak vypadá epileptický záchvat, grand mal)
 
Atonické (náhlá ztráta tonu svalu)