ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

Odpovědi na OTÁZKY:

 1. Jak se projevuje? 

2. Jde o ortel?

3., 4. Jak probíhá?

5. U koho vzniká?

6. Dá se léčit?

7. Dá se vyléčit?

8. Proč vznikne?

9. Jak je častá?

10. Kde se léčí?

11. Kde najdu pacienty?

12., 13., 14. Mohu mít dítě, rodit klasicky, kojit?

15. Mohu kouřit nikotin?

16., 17., 18. Mohu řídit auto, sportovat, chodit do práce?

19. Mohu cestovat, chodit po horách, pít alkohol?

 

 

Roztroušená skleróza

2. Diagnóza roztroušené sklerózy znamená ortel brzkého konce...

NE !!!!!!!!!

85% pacientů má pozvolný průběh nemoci

 

pouze cca 10 - 15% je invalidních od počátku a 3% pacientů mají špatný průběh

 

UVĚDOMTE SI, že léčba se v této oblasti HODNĚ VYVÍJÍ!!!

Už za posledních 5 let je patrný VYSOKÝ POKROK  v léčbě, protože se:

více se ví, co se v těle děje,

s léčbou se začíná dříve a tím je možnost oddalení zhoršování stavu,

existuje více léků!!

 

Pacienti, u kterých se nemoc objevila před 15 lety a pacienti, u kterých se objevila dnes, to je radikální rozdíl!!! Důvodem je, že se o nemoci více ví a je více léků!!

3. Jak probíhá roztroušená skleróza v CNS?

V těle probíhá v mozku nebo míše zánět - hovoří se o autoimunitní reakci organismu (tj. probíhá zánět, který spustilo vlastní tělo a je zamířen proti vlastnímu tělu; je zvýšená imunitní odpověď organismu)

 

Tento zánět ničí nervy a obaly nervů (nervy = zajišťují po těle vedení - jako elektrický rozvod po domě).

Postupně je poškozeno více a více nervů a jejich obalů.

Podle toho kolik, a které nervy jsou poškozené, má každý pacient příznaky.

 

Protože je velikost zánětu a to, které nervy poškodil různá, je různý také průběh nemoci u každého konkrétního pacienta!

 

Roztroušená skleróza se nevyvíjí z žádné nemoci a neústí do žádné nemoci.

Postupně pacienty provázejí projevy roztroušené sklerózy, které jsou způsobeny poškozením konkrétních nervů.

4. Jak probíhá roztroušená skleróza navenek?

Nejčastější forma - relaps remitující probíhá střídáním atak a remisí: ataka - remise - ataka - remise ...

Léky se snaží zpomalit průběh ničení nervů a prodloužit na maximum období remise.

 

Poškození mozku, resp. míchy se jmenuje léze (jsou vidět na magnetické rezonanci).

Klinický příznak aktivity nemoci je ataka.

Ataka je definována vznikem nových nebo zhoršením stávajících příznaků, které trvají déle než 24 hodin (za které nemůže například probíhající chřipka).

 

5. U koho a v kolika letech může roztroušená skleróza vzniknout?

Nejčastěji začne mezi 20 až 40 rokem věku

Častěji u žen, v poměru 1 nemocný muž na 2 až 3 nemocné ženy

 

6. Jak a čím se léčí roztroušená skleróza?

V mozku a míše probíhá zánět (díky autoimunitní reakci těla).

Všechna léčiva "blokují" tento zánět, aby neprobíhal nebo probíhal co možná nejpomaleji - a tím došlo k poškození nervů a obalů nervů co nejpomaleji a pacient byl co nejdéle bez problémů. Dřívě se nevědělo, co nemoc v těle dělá a s léčbou se začínalo až po nějaké době. Proto je rozdíl mezi pacientem, který onemocněl dnes, a který onemocněl před 15 lety! Dnes se s léčbou začíná ihned po diagnóze a zvládnutí akutní fáze ataky.

 

Jako léčiva se dávají:

1. volba: interferony, glatiramer acetát

2. volba: natalizumab, fingolimod

imunoglobiliny

cytostatika

Z jednoho léku na další se přechází: pokud lék pacient nesnáší, lék nezabírá (nemoc je aktivní), pacient má nežádoucí účinky

 

Pak se léčí doprovodné příznaky:

únava - chlad, léky

deprese - antidepresiva

bolesti - léky proti bolesti

spasticita svalů - rehabilitace, fyzioterapie, léky na uvolnění svalů

atd.


Záznamy: 1 - 5 ze 18
1 | 2 | 3 | 4 >>