Tabák

 Nikotin je droga návykovější než heroin, uvolňuje dopamin na synapsích, potřebuje ho každý kuřák

V ČR zemře ročně na nemoci způsobené kouřením 18000 lidí, nejvíce úmrtí způsobených kouřením je na srdečně-cévní onemocnění.

Riziko zemřít na srdeční infarkt nebo jinou podobnou nemoc klesá po ukončení kouření během 5-10 let po ukončení kouření téměř až k hodnotám rizika jako u nekuřáků!!

 

Co kuřák vdechuje?

Tabák obsahuje 0,2-5% nikotinu.

Kuřák vdechuje při kouření řadu látek, cca 4000 chemikálií, např. formaldehyd, kyanovodík, benzen, polonium, arzen, kadmium, z nichž některé mohou způsobit rakovinu.

Prachové částečky inhalované v tabákovém kouři musí řasinkový epitel odstranit spolu s hlenem. Činnost řasinkového epitelu však tabákový kouř tlumí (během měsíců) až poškozuje (během let). To usnadňuje bakteriální infekce a je jednou z příčin kuřáckého kašle.

Nikotin podporuje aterosklerózu.  

 

Výrazy „light“

Používaná hodnota nikotinu a dehtu je zavádějící, nezáleží tolik na druhu cigarety, ale více na způsobu kouření. Z jedné cigarety se vstřebá cca 1-3 mg nikotinu bez ohledu na údaj na krabičce.

Zatížení kuřáka závisí na kvalitě tabáku, použití filtru, rychlosti kouření a hloubce inhalace.

 

 

Statistická a ekonomická data

Pro cévy představuje pasivní kouření téměř stejné riziko jako kouření aktivní (80-90% rizika aktivního kouření). To se potvrzuje od roku 2004 pravidelně ve všech zemích, kde jsou již všechny uzavřené veřejné prostory nekuřácké. Například ve Skotsku klesl počet akutních srdečních infarktů o 17%, v Itálii o 11%, v New Yorku o 19%. U nás by nekuřácké prostory mohly zabránit více než 5000 akutních srdečních infarktů ročně, jen za nemocniční péči těchto nemocných by se ušetřilo přes půl miliardy Kč ročně. Názor, že kuřáci přispívají koupí cigaret do státního rozpočtu je pravda, ročně přispějí částkou vyšší než 45 miliard. Nicméně, kuřáci by ušetřené peníze za nekoupené cigarety pravděpodobně utratili za něco jiného. Každý kuřák by jistě dovedl říci, co jiného by si koupil. Přitom reálná cena cigaret je u nás téměř poloviční ve srovnání s rokem 1991. V roce 1991 byl průměrný plat 3800Kč a průměrná cena nejprodávanějších cigaret 18Kč, v roce 2008 je to 22.OOOKč a 59Kč. (citováno: Aktuální stav kontroly tabáku: Králíková E., Štěpánková L., Pohlová L., Med pro praxi 2009; 6(1), 25-29)

 

Princip léčby

Psychosociální závislost: je přítomna u všech kuřáků. Intervence proti této závislosti je u každého jedince v různé intenzitě. Zahrnuje fázi přípravy a fázi odvykání.

                Fáze přípravy- který den „D“ přestane kouřit, jaké jsou abstinenční příznaky, najít a odstranit důvody, proč si zapálí (rizikové situace, kdy si zapálí a jejich odtranění nebo změna: např. zapálím si u kávy – změnit druh kávy, zapálím si, když jsem ve stresu – naučit se relaxační cvičení, apod. Důležité je si dopředu připravit řešení kritických situací, kdy si zapálí!)

                Fáze odvykání- při úspěchu pochvala, gratulace, při přerušení abstinence – zjistit důvod proč, a odtranit jej (viz. fáze přípravy). Rozhodně nic nevzdávat, brát to jako poučení pro příštěJ

 

Léčba:

Na nikotinu je závislý každý kuřák a ten co si zapálí do jedné hodiny po probuzení

Psychosociální závislost – u každého kuřáka (potřeba cigarety v určité situaci) vzniká v první fázi kouření u začínajících kuřáků. Je to závislost na rituálu, na předmětu, který je třeba v určitých situacích držet v ruce, hrát si s ním a podobně, bez ohledu na složení. Kromě toho se navíc po určité době u většiny kuřáků vyvine závislost fyzická (drogová), a to na nikotinu.

 

Drogová (fyzická) závislost na nikotinu jako na psychoaktivní látce. Dochází ke zmnožení receptorů v mozku, které je trvalé. Proto se kuřák, závislý na nikotinu kdykoliv, i po letech abstinince, může po jediné cigaretě ke kouření snadno vrátit – analogicky s jinými drogovými závislostmi jako alkohol, heroin, kokain. Je na něm většina z nich závislá (cca 60-70%) a tato závislost znamená jednak pravidelné (denní) kouření, jednak potřebu zapálit si brzy po probuzení či po určité době. Nikotin má totiž poločas kolem 2 hodin.

Závislost na nikotinu můžeme posoudit dvěmi dotazy: Kolik cigaret denně kouříte? (nad 10/ den znamená pozitivní odpověď) Jak brzy po probuzení si zapalujete první cigaretu? (první cigaretado hodiny po probuzení znamená závislost na nikotinu).

 

Léky:

Náhradní léčbou jsou tři léčiva.

Nikotin:

Léčba nikotinem zabraňuje abstinenčním příznakům.

Nikotin je volně prodejný bez receptu ve formě náplastí, žvýkaček, inhalátoru, pastilek a mikrotablet.

Z náplasti se nikotin vstřebává pomalu, ale kontinuálně a po celý den, zatímco z orálních forem rychleji a krátkodobě (pomohou v krizi). U silně závislých kuřáků je nejlepší kombinace perorálních (tj.těch, které se polykají) forem a náplasti.

Zároven s perorálním nikotinem nelze jíst a pít – nikotin by se nevstřebal.

Dávkování se většinou upravuje během léčby podle toho, zda pacient pociťuje abstinenční příznaky (pokud ano, je třeba dávku zvýšit). Mezi abstinenční přízmaky patří deprese, zvýšená chuť k jídlu, nesoustředěnost. Pro kuřáky, kteří však nejsou schopni přestat s kouřením najednou, je možnou alternativou i postupná redukce počtu vykouřených cigaret s dodáním adekvátní dávky nikotinu. Náhradní terapie nikotinem zdvojnásobuje úspěšnost.

Vareniklin

Bupropion. První týden se užívá 1tableta (150mg) ráno, pak se u většiny pacientů vytitruje na 2x150mg. Pacient většinou přestává kouřit během druhého týdne léčby. Terapie Bupropionem zdvojnásobuje úspěšnost při odvykání kouření.

 

 

Délka léčby:

Léčba závislosti na tabáku pomocí léků má být co nejdelší, aspoň 6 měsíců a je účinnější s pomocí zdravotníka.

 

 

Kontaktní údaje

www.tobaccocontrol.org (časopis, který vydává British Medical Journal)

Linka odvykání kouření 844 600 500 v pracovní den 12-20hodin, www.dokurte.cz

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz     

Centra pro závislé na tabáku – většinou při plicních nebo interních klinikách nemocnic. Center je v ČR 27 a jejich seznam je na www.slzt.cz.

 

 

Čerpáno:

znalosti administrátorky webu

publikace doc.E.Králíkové