Výrazy "light"

Výrazy „light“

Používaná hodnota nikotinu a dehtu je zavádějící, nezáleží tolik na druhu cigarety, ale více na způsobu kouření. Z jedné cigarety se vstřebá cca 1-3 mg nikotinu bez ohledu na údaj na krabičce.

Zatížení kuřáka závisí na kvalitě tabáku, použití filtru, rychlosti kouření a hloubce inhalace.