Princip léčby

Princip léčby

Psychosociální závislost: je přítomna u všech kuřáků. Intervence proti této závislosti je u každého jedince v různé intenzitě. Zahrnuje fázi přípravy a fázi odvykání.

                Fáze přípravy- který den „D“ přestane kouřit, jaké jsou abstinenční příznaky, najít a odstranit důvody, proč si zapálí (rizikové situace, kdy si zapálí a jejich odtranění nebo změna: např. zapálím si u kávy – změnit druh kávy, zapálím si, když jsem ve stresu – naučit se relaxační cvičení, apod. Důležité je si dopředu připravit řešení kritických situací, kdy si zapálí!)

                Fáze odvykání- při úspěchu pochvala, gratulace, při přerušení abstinence – zjistit důvod proč, a odtranit jej (viz. fáze přípravy). Rozhodně nic nevzdávat, brát to jako poučení pro příštěJ