Statistická e ekonomická data

Statistická a ekonomická data

Pro cévy představuje pasivní kouření téměř stejné riziko jako kouření aktivní (80-90% rizika aktivního kouření). To se potvrzuje od roku 2004 pravidelně ve všech zemích, kde jsou již všechny uzavřené veřejné prostory nekuřácké. Například ve Skotsku klesl počet akutních srdečních infarktů o 17%, v Itálii o 11%, v New Yorku o 19%. U nás by nekuřácké prostory mohly zabránit více než 5000 akutních srdečních infarktů ročně, jen za nemocniční péči těchto nemocných by se ušetřilo přes půl miliardy Kč ročně. Názor, že kuřáci přispívají koupí cigaret do státního rozpočtu je pravda, ročně přispějí částkou vyšší než 45 miliard. Nicméně, kuřáci by ušetřené peníze za nekoupené cigarety pravděpodobně utratili za něco jiného. Každý kuřák by jistě dovedl říci, co jiného by si koupil. Přitom reálná cena cigaret je u nás téměř poloviční ve srovnání s rokem 1991. V roce 1991 byl průměrný plat 3800Kč a průměrná cena nejprodávanějších cigaret 18Kč, v roce 2008 je to 22.OOOKč a 59Kč. (citováno: Aktuální stav kontroly tabáku: Králíková E., Štěpánková L., Pohlová L., Med pro praxi 2009; 6(1), 25-29)