Epilepsie a těhotenství

Epilepsie je nemoc, kterou trpí 1 těhotná ze 200 těhotných.

U žen - epileptiček jsou dva úhly pohledu, které stojí proti sobě, kdy obě situace ohrožují plod i matku. Jde o záchvaty během těhotenství a o teratogenitu (= negativní vliv na plod) antiepileptik.

Vliv těhotenství na kompenzaci  záchvatů je variabilní, u každé ženy individuální a nedá se předpovědět, jakým způsobem se ovlivní frekvence záchvatů během těhotenství, kdy u 20 – 46% žen - epileptiček dochází ke zvýšení záchvatů, u 7 – 25% žen s epilepsií je frekvence nižší a u 50 - 83% žen s epilepsií se frekvence epileptických záchvatů nemění.

 

Příčinou změny frekvence epileptických záchvatů během těhotenství jsou:

změny koncentrací hormonů

změny hladin antiepileptik v krvi (těhotná má větší hmotnost, jinak u ní probíhají fyziologické pochody než u netěhotných, atd.)

nedostatek spánku

stres v těhotenství, strach z teratogenity (= negativního vlivu na plod)

 

Jako nejrizikovější pro poškození plodu je období I. trimestru, v tomto období je nejkritičtější 3 - 8 týden po početí. Protože ve 3 - 8 týdnu po početí většinou žena ještě nemusí vědět, že je těhotná, je NEZBYTNÉ PLÁNOVAT TĚHOTENSTVÍ, informovat svého neurologa minimálně 6 měsíců, ale raději 12 měsíců před tím, než chce žena- epileptička otěhotnět. Neurolog ve spolupráci s ženou se snaží optimalizovat léčbu epilepsie, kdy IDEÁLEM je jedno antiepileptikum v co nejnižší dávce, při které jsou epileptické záchvaty pod kontrolou. Aby byl čas na takovou optimalizaci léčby epilepsie, je nutné plánování těhotenství, včasné infomování neurologa a spolupráce neurologa s ženou-epileptičkou. V některých konkrétních případech může neurolog ženě-epileptičce nabídnout přerušení léčby antiepileptiky během těhotenství (např. když je žena 2 roky bez epileptických záchvatů, kdy zároveň závisí na průběhu záchvatů), ovšem rozhodnutí o vysazení antiepileptické léčby závisí na samotné ženě. 

Antiepileptická léčba se nemá upravovat až v okamžiku, kdy žena zjistí, že je těhotná! (z důvodů uvedených dříve)

 

Ideálně minimálně 3 měsíce před početím a během I. trimestru, pro snížení rizika defektu neurální trubice je u všech žen doporučováno, aby užívaly kyselinu listovou. U žen bez epilepsie se doporučuje 0,4mg kyseliny listové za den, u žen s epilepsií se doporučuje 5mg kyseliny listové denně (předepíše praktický lékař nebo neurolog) 

 

Ženy s epilepsií se zabývají otázkou zda brát antiepileptika a vystavit sebe a plod riziku epileptického záchvatu nebo zda během těhotenství užívat antiepileptika. Rozhodnutí je na ženě.

RIZIKO ze strany epileptických záchvatů pro plod a matku:

Jako riziko je považováno 5 velkých epileptických záchvatů, kdy záleží na tom, o jak dlouhé záchvaty se jedná, a o jak hluboké epileptické záchvaty šlo (= zda a jak dlouho byl plod vystaven nedostatku kyslíku). Při záchvatu mohou být zvýšené stahy dělohy, změny placentárního průtoku (= zásobení plodu živinami a kyslíkem), hrozí abrupce (=přetržení) placenty, potrat, předčasný porod.

 
 
RIZIKO ze strany antiepileptik pro plod, tzv. teratogenita:

Může se vyskytnout velká vývojová vada, malá vývojová vada, psychická retardace, intrauterinní růstová retardace

VELKÁ VÝVOJOVÁ VADA: odhaduje se, že u ženy s jedním antiepileptikem je riziko 2 - 3 x vyšší než u těhotných bez epilepsie = plod ženy bez epilepsie má riziko, že se narodí s velkou vývojovou vadou v 0,5 - 2%, plod ženy s epilepsií má riziko, že se narodí s velkou vývojovou vadou ve 2 - 4% = žena s epilepsií, která užívá 1 antiepileptikum, má 90% šanci, že se ji narodí zdravé dítě!!

 

MALÁ VÝVOJOVÁ VADA je označována strukturální odchylka od normy, které neovlivňují kvalitu života, např. hypoplazie distálních článků prstů a nehtů, široký kořen nosu, nízko posazené ušní boltce, obočí tvaru V, nepravidelné zuby, krátké prsty

U plodů žen s epilepsií se odhaduje riziko výskytu 2 - 2,5x vyšší než výskyt u ostatní populace, tedy na 6 - 20% dětí žen s epilepsií.

 

PSYCHICKÁ RETARDACE

 

INTRAUTERINNÍ RŮSTOVÁ RETARDACE ( u 7- 10% žen - epileptiček, kdy je porodní hmotnost dítěte pod 2.500g)

 

KOJENÍ

Kojení je doporučováno, protože je plod vystaven antiepileptiku po celou dobu svého vývoje v těle matky a zároveň je vystaveno vyšším dávkám antiepileptika, než kolik tohoto léku "dostává" v mléce při kojení.
Proto je v současné době, bez ohledu na druh užívaného antiepileptika, doporučováno kojení 4 - 6 měsíců.
 
Kojenec s mlékem užije také malou dávku antiepileptika. Případné nežádoucí účinky se u kojenců objeví vzácně a nejčastěji do 1.měsíce věku. Nejčastější nežádoucí účinky z antiepileptika v mléce u dítěte jsou spavost, apatie, zhoršené pití, zvracení, dráždivost a neklid pak může být vhodná výživa „půl na půl“ (= kojené mléko : umělé mléko).
Může být prováděno terapeutické monitorování hladin, tj. zjišťování množství antiepileptika v mateřském mléce.
 
Matka by se měla s někým domluvit, aby ji "zastoupil" v kojení a předešla tak svému nedostatku spánku.
Žena by měla mléko odstříkat (odsávačky se dají zapůjčit nebo koupit - při koupi elektrické odsávačky se informujte, pro jak časté odsávání je odsávačka určena. Odstříkané mléko pak "zástupce kojící maminky" podá alternativně (pokud odstříkané mléko dá "zástupce kojící maminky" lahví se savičkou, může dojít ke "zmatení dítěte", protože mechanismus pití z láhve je jiný než při pití z prsu a dítě začne prs odmítat (pití z lahvičky je pro něj jednodušší, "mléko teče samo"). Nejlevnější podání kojeného mléka alternativní metodou je pomocí infuzní hadičky a stříkačky způsobem tzv. "po prstu" (prst s kraťoučkým nehtem a pořádně umytý se dá dítěti do pusinky a hadička se bříškem prstu drží na patře pusinky. Druhou rukou se pomocí stříkačky do druhého konce hadičky POMALU, ať se dítě neutopí!!!, podává mléko. Všechny pomůcky musí být vysterilizovány před každým použitím, mléko musí mít patřičnou teplotu a ruce musí být řádně umyty (např. mýdlo Protex). Podrobně o alternativním kojení na www.kojeni.cz
 
Při kojení matka musí dbát na opatření proti zalehnutí dítěte při kojení, pokud by dostala epileptický záchvat.