Jak působí léky proti epilepsii?

Léky proti epilepsii mají tři způsoby, jakým na neurony působí.

Každým z těchto způsobů (= mechanismu) účinků se pokouší zamezit šíření "zmatených" epileptických výbojů od jednoho neuronu ke druhému (tj. od jedné mozkové buňky ke druhé mozkové buňce).