Solária

SOLÁRIA 4)

V červnu 2009 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila solária do I. skupiny lidských karcinogenů (= způsobujících rakovinu) založené na datech z nárůstu rizika melanomu (= zhoubný nádor) kůže a oka. Toto riziko i převažující UVA spektrum solárií (neefektivní k fotosyntéze vitamínu D) vede k nedoporučení solárií jako prostředku k doplnění vitamínu D v obecné populaci.

Bylo deklarováno, že používání solárií zvyšuje riziko vzniku melanomu (rakovina kůže) bez závislosti na dávce, zahájení návštěv solárií před 35. rokem navyšuje riziko o 75%. Další výzkumy potvrzují ještě vyšší riziko a vyzývají, aby mladí lidé byli zcela vyloučeni z těchto aktivit.

Zahájení návštěv solárií v mladém věku (pod 20let) nebo trvání návštěv déle než 20let je rizikem. 

 

 

Zdroj:

4. Ettler K.: Solária, fotoprotekce, vitamín D - stále nekončící příběh, ermatol. praxi 2011; 5(2): 73-75