Opalovací přípravky

 

Co dělají UVA a UVB s pokožkou?

UVB je nebezpečné, protože vyvolává zánět kůže (= zčervenání) a může vyvolat mutaci DNA v buňkách (= změna genetické informace)

UVA je nebezpečné pro své imunomodulační efekt.

 

 

OPALOVACÍ PŘÍPRAVKY:

UV filtry opalovacích přípravků by měly ideálně chránit kůži v poměru 1:1 (UVA: UVB). COLIPA (= mezinárodní instituce v Evropě = Evropská asociace kosmetického průmyslu) vypracovala spolu s Evropskou komisí doporučení pro ujednocení a srozumitelnější označování účinnosti fotoprotekce sunscreenů (= slunečních filtrů).

Ochrana před UVB (SPF) a ochrana před UVA (uvádí australská norma) nemusí být u jednotlivých přípravků přímo úměrné. To, že má daný přípravek vyvážený stupeň ochrany v UVA a v UVB spektru vyjadřuje kritická vlnová délka. Jako kritickou vlnovou délkou se označuje vlnová délka, pod kterou se nachází 90% fotoprotektivem (= přípravkem na opalování) absorbovaného záření. Každý přípravek nusí splnit tzv. kritickou vlnovou délku v hodnotě  

≥ 370nm. SPF UVA přípravku musí dosahovat minimálně 1/3 hodnoty celkového SPF.5) Pokud přípravek vyhovuje všem přísně stanoveným kritériím, může mít na obalu umístěn jednoduchý symbol - UVA v kroužku.2)

Ochranu proti slunečním paprskům u opalovacích přípravků dělají chemické a fyzikální filtry.

CHEMICKÉ FILTRY:  

Látky s chemickým filtrem pronikají do epidermis (= vrstva kůže) a jejich působení začíná minimálně po 30 minutách od natření na pokožku (= přípravek se musí vstřebat a navázat na vrstvy kůže).

Jejich používání schvaluje COLIPA.

Chemické filtry pohlcují UV záření. Mezi moderní patří Tinosorb S, Tinosorb M (oba vykazují i některé vlastnosti fyzikálních filtrů), Mexoryl SX2) a Mexoryl XL.5) Jiná autorka uvádí, že Tinosorb M je organický nerozpustný pigment.5)

Určitým možným rizikem může být schopnost některých chemických filtrů vyvolávat fotoalergickou kontaktní reakci (= alergická reakce na světlo, která je vyvolána po nanesení přípravku na kůži) (cinnamáty, benzofenony)2) 

Chemické filtry proti UVB - deriváty kyseliny skořicové, deriváty PABA, deriváty kyseliny salicylové3)

Chemické filtry proti UVA - deriváty benzofenonu, deriváty dibezoylmethanu, deriváty camphor, deriváty hydantoinu3)

 

FYZIKÁLNÍ FILTRY:

Látky s fyzikálním filtrem mají tu výhodu, že se nevstřebají a zůstávájí na povrchu, odrážejí paprsky a působí prakticky ihned po natření na pokožku.

S fyzikálním filtrem jsou látky oxid zinečnatý (ZnO), oxid zirkoničitý (ZrO2), oxid titaničitý (TiO2), oxid železnatý  (FeO) (je zbarven červenohnědě, proto se dává do make-upů), oxid železičitý (bentonit FeO2), talek- magnezium silikát (MgSiO2), magnesium oxid, kaolin, barium sulfat. Nejefektivnějším a nejčastěji používaným je ZnO a TiO2.

Tyto látky nealergizují, ale mají nápadně bělavou barvu. Proto se k dosažení vyššího stupně ochrany kombinují často s chemickými filtry.2)

 

Jaký má opalovací přípravek filtr najdete v popisu přípravku. Např. Daylong Baby má fyzikální filtr, Daylong Kids má chemický filtr.

Opalovací přípravky firmy Laboratoire Bioderma mohou obsahovat komplex účinných látek, patentovaných jako buněčná bioprotekce, která obsahuje dvě látky, ectoin, který je produktem baktérie a vytváří okolo kůže ochranný obal, čímž zabraňuje pronikání UV záření a druhou látkou je manitol, který je vychytávač volných radikálů, které způsobují poškození buněčných struktur.5)

 

Co hledat na krabičce opalovacího přípravku?1)

SPF = sun protecting factor = je číslo, které vyjadřuje násobek délky pobytu na slunci bez ochranného filtru, po kterém dojde k zčervenání kůže. Pobyt na slunci si tak můžeme prodloužit. Např. Např. pokud mi na slunci kůže zrudne po deseti minutách, pokud si správně na kůži natřu opalovací přípravek s SPF 10, kůže mi zrudne po 10 x 10 = 100 minutách.

Hodnota kritické vlnové délky opalovacího přípravku. Čím je tato hodnota vyšší, tím je přípravek na opalování kvalitnější. Optimální vlnová délka je 370 nm.

Smývatelnost. Odolnost proti vodě je dána druhem vody (mořská voda je agresivnější než chlorovaná), pocením, otěrem, mýdlem. Proto je vhodné aplikaci během dne opakovat.

 

UV index1)

Obyvatelstvo je o něm informováno. Jde o značně nepřesný údaj, ale nic přesnějšího není.

 

 

 

 

 

Zdroj:

1. Jirásková M., Jirásek L.: Fotoprotekce, Dermatol.2008, 2 (2), 65 - 67

5. Koktavá D.: Fotoprotektiva, Dermatol praxi 2011, 5(2); 105-108