Jaká je momentálně v Česku kvalita koupacích vod naleznete ZDE  a čistota ovzduší Z DE

Opalování 

OBSAH:

 • Vitamín D
 • Opalování dětí
 • Sluneční záření
 • Typy kůže a volba opalovacího přípravku
 • Druhy opalovacích přípravků podle protisluněčních filtrů
 • Fyzikální filtr opalovacích přípravků
 • Chemický filtr opalovacích přípravků
 • SPF - označení na opalovacích přípravků
 • Co jste (ne)věděli o opalování
 • Solária
 • Umíte se opalovat? test

 

Ideální pro kůži je neopalovat se:-) Vždyť kůže opalováním stárne, jak vidíme u Indiánů, mongolských pastevců, atd.  

Názory na opalování se v historii měnily – ve středověku znamenala neopálená kůže aristokratický původ, v Japonsku se používal bílý make up, který zcela chránil obličej před sluncem, u jižních národů se používal dlouhý oděv a šátky pro ochrabu proti slunečním paprskům.1)

Pokud se člověk rozhodne vystavovat svoji kůži slunečním paprskům, je potřeba natřít kůži opalovacím přípravkem s potřebným ochranným faktorem (viz. dále) a přirozeně dostatečně pít nealkoholické nápoje (!nápoje s kofeinem z těla vodu odebírají!), krýt si hlavu a mít brýle proti slunci (s certifikátem o schopnosti blokovat 99% UV záření nebo schopnost UV absorpce až do 400 nm)3) ; i dioptrické brýle mohou mít skla, která se ve slunci zabarví nebo se na dioptrické brýle dají koupit "stínítka", která se na dioptrické brýle pověsí.)

Zdůvodnění, že potřebuji vitamín D nezdůvodňuje opalování!!

Pro získání vitamínu D postačí tělu nízká intenzita UVB záření, která nezpůsobí zčervenání kůže! Přitom nezáleží na dávce slunečního záření, ale spíše na velikosti ozářené plochy.

K denní dávce vitamínu D stačí sluneční osvit kůže

o ploše obličeje a hřbetů rukou po dobu 20 -25 minut/ týdně,

jiní autoři uvádí jako dostatečnou dobu osvitu stejné plochy na 1 hodinu týdně!!1)

Další autoři uvádějí, že dostatečná hladina vitamínu D může být docílena 5-30 minutami expozice polednímu slunci 2x týdně na oblast obličeje, paží, lýtek nebo zad.4)

U osob s fototypem III k fotosyntéze 400 IU vitamínu D na 42stupni severní šíře postačí každodenní ozáření po dobu 3-8 minut poledním sluncem mezi dubnem a říjnem na 25,5% tělesného povrchu. Stejným osobám postačí 3-6 minut polední expozice celoročně na 25 stupni severní šíře k syntéze 400IU. Vitamín D vzniká rychleji u osob s nižším fototypem. Věk člověka je důležitý - stařecká pokožka je tenčí a má 4-5x nižší schopnost tvorby vitamínu D po UVB ozáření než u 30letého člověka.4)

V každém případě platí, že ideální je se neslunit a když už se slunit, tak s rozumem!! Protože výskyt rakoviny kůže opravdu narůstá!! S JAKOUKOLIV změnou mateřského znaménka (svědí, mění barvu, mění tvar, apod.) běžte OKAMŽITĚ za kožním lékařem! NENÍ TŘEBA doporučení praktického lékaře!! Pokud půjde o planý poplach, NIKDO  vám nevynadá a Vy budete klidnější!! Pokud tam "něco" je, raději s tím OKAMŽITĚ pryč, popř. začít také s léčbou!!!

 

DĚTI A OPALOVÁNÍ 

 Děti mají MNOHEM vnímavější kůži k vlivům slunečního záření. Není u nich vyzrálá pigmentace (= tvorba barviva (= když se kůže opaluje a hnědne, potřebuje pigment, barvivo). Děti mají také tenčí kůži. Proto u dětí dochází k hlubšímu průniku slunečního záření (hlavně UVB) do kůže.

Děti do 1 roku vůbec NEVYSTAVOVAT přímému slunci!! Děti do 1 roku nemají kůži tak silnou jako dopělí a navíc v podkoží nemají takové množství pigmentu!!! Navíc nemají tak vyvinuté potní žlázy, proto hrozí přehřátí organismu!3)

Děti do 3 let zbytečně slunci nevystavujte!

Batolata pod 2 roky se mají krýt oděvem a nevystavovat je polednímu slunci, děti starší by měly být natřeny přípravkem s SPF 10 - 30, raději s fyzikálním filtrem.

VŽDY děti nějak krýt před slunečním zářením!! ODĚVEM (bavlněné dlouhé kalhoty, dlouhý rukáv) nebo opalovacím přípravkem s potřebným SPF (kromě dětí do 1 roku, ty na slunce NEDÁVAT!!). Nedejte se ošálit reklamou na opálená miminka - rozhodně nejde o zdraví dítěte!

Chránit dítěti oči čepicí s kšiltem nebo kloboučkem se širokou krempou. Jakmile dítě je schopno nosit brýle, má mít tmavé brýle (s certifikátem o schopnosti blokovat 99% UV záření nebo schopnost UV absorpce až do 400 nm)3)

 

Dejte pozor na odrazy slunce (vodní plocha (50 - 80%), sníh (až 80%) bílá plocha, písek (25%), tráva (8%), omítka (50%), apod...dítě pod slunečníkem na bílé pleně..) 3)

KAŽDÉ spálení kůže sluncem, popř. až tvorba puchýřů je v dětském věku VELMI špatné, vzhledem k rizikovosti vzniku rakoviny kůže v dospělosti. Na místech vystavených slunci se také zmnožuje množství mateřských znamének. Jejich souvislost s výskytem rakoviny kůže je známá. Právě mladý jedinec do 18 let zatíží své tělo v součtu 80% celoživotní dávky slunečního záření!!3)

 

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

Sluneční záření, které dopadne na zemský povrch obsahuje záření viditelné (45%), infračervené (50%) a ultrafialové (= UV, 5%)2)

Viditelné záření (400 - 700 nm) je většinou pro lidský organismus neškodné.

Infračervené záření ( nad 700 nm) způsobuje spíše zahřívání organismu.

Ultrafialové záření UVB (280 - 320 nm) a UVA (320 - 400nm)

UVB záření proniká pokožkou. Je zodpovědné za zarudnutí kůže, novotvorbu (= nový vznik) pigmentu - melaninu (= kožní barvivo) a může vyvolat mutaci DNA v buňkách (= změna genetické informace). Také umožňuje v kůži přeměnu vitamínu D na aktivní formu. Je filtrováno okenním sklem.

UVA proniká do kůže hlouběji než UVB. UVA je nebezpečné pro své imunomodulační efekt. Čirá skla jej filtrují ze 30% (maximálně z 50%), proto může dojít k UV poškození kůže přes okno! Ve spektru UV slunečního záření tvoří přes 90% záření. Změny v kůži způsobené UVA zářením se projeví až po letech!!

 

UV záření (přirozené i umělé) může poškodit kůži.2)

Akutně může udělat solární dermatitidu (= popálení), které se projeví zarudnutím a pálením kůže, závažněji otokem a puchýři. Tato reakce kůže může být zvýšena fototoxickými látkami. Zvýšená citlivost na světlo může přetrvávat a dávat základ skutečnému onemocnění - fotodermatóze.

Dlouhodobé působení UV záření může způsobit aktinické stárnutí kůže (= stárnutí kůže vzniklé zářením) a narušení imunitních reakcí, které se může spolupodílet na rozvoji rakoviny kůže.

UV záření může poškodit nejen kůži, ale taky oči.

 

FOTOTYPY KŮŽE

O tom, jak dlouho člověk "vydrží" na slunci bez spálení rozhoduje, jak je schopen tvořit pigment (= barvivo) melanin. Hovoří se o fototypu kůže. Fototypů je několik typů a každý jej u sebe může určit v následující jednoduché charakteristice:

fototyp 1, 2: kůže vždy po vystavení slunci zčervená (Myslí se kůže, která obvykle není vystavena slunci, např. pod prádlem.)

fototyp 3: kůže po vystavení slunci nezčervená (Myslí se kůže, která obvykle není vystavena slunci, např. pod prádlem.)

fototyp 4: snědé typy, např. Řekové

fototyp 5, 6: indiáni, černoši 

 

Volba výše ochranného faktoru se řídí denní dobou, roční dobou, zeměpisnou šířkou (= v tropech je až 5x vyšší než ve Skandinávii), fototypem kůže opalujícího se, atd. Každých 300m nadmořské výšky se o 4% zvýší intenzita slunečního záření (= např. ve výšce 1500m n.m. je o 20% vyšší než u moře)2)

 

 

 

Naše zeměpisné šířky

Vyšší nadmořské výšky,

nižší zeměpisné šířky

Fototyp 1, 2

Ochranný faktor 30 – 50+

Ochranný faktor 30 – 50+

Fototyp 3

Ochranný faktor 15 – 25

Ochranný faktor 30 – 50+ (alespoň zpočátku sezóny a na citlivá místa celou sezónu (nos, uši, apod.)

Ochranný faktor 30 – 50+

Fototyp 4

Ochranný faktor 6 - 10

Ochranný faktor 15 - 25

 

 Tabulka: Hodnoty slunečního ochranného faktoru (SPF) doporučené pro jednotlivé fototypy kůže při prvním opalování (Ettler)1)

 

UV index

Fototyp

I.

II.

III.

IV.

1 – 3

SPF 15

SPF 10

SPF 5

 -

4 – 6

SPF 25

SPF 20

SPF 10

SPF 5

7 – 9

SPF 40

SPF 30

SPF 20

SPF 15

10 - více

SPF 50

SPF 40

SPF 30

SPF 20

 

 

  

 

 

OPALOVACÍ PŘÍPRAVKY:

UV filtry opalovacích přípravků by měly ideálně chránit kůži v poměru 1:1 (UVA: UVB). COLIPA (= mezinárodní instituce v Evropě = Evropská asociace kosmetického průmyslu) vypracovala spolu s Evropskou komisí doporučení pro ujednocení a srozumitelnější označování účinnosti fotoprotekce sunscreenů (= slunečních filtrů).

Ochrana před UVB (SPF) a ochrana před UVA (uvádí australská norma) nemusí být u jednotlivých přípravků přímo úměrné. To, že má daný přípravek vyvážený stupeň ochrany v UVA a v UVB spektru vyjadřuje kritická vlnová délka. Jako kritickou vlnovou délkou se označuje vlnová délka, pod kterou se nachází 90% fotoprotektivem (= přípravkem na opalování) absorbovaného záření. Každý přípravek nusí splnit tzv. kritickou vlnovou délku v hodnotě  

≥ 370nm. SPF UVA přípravku musí dosahovat minimálně 1/3 hodnoty celkového SPF.5) Pokud přípravek vyhovuje všem přísně stanoveným kritériím, může mít na obalu umístěn jednoduchý symbol - UVA v kroužku.2)

Ochranu proti slunečním paprskům u opalovacích přípravků dělají chemické a fyzikální filtry.

CHEMICKÉ FILTRY: 

Látky s chemickým filtrem pronikají do epidermis (= vrstva kůže) a jejich působení začíná minimálně po 30 minutách od natření na pokožku (= přípravek se musí vstřebat a navázat na vrstvy kůže).

Jejich používání schvaluje COLIPA.

Chemické filtry pohlcují UV záření. Mezi moderní patří Tinosorb S, Tinosorb M (oba vykazují i některé vlastnosti fyzikálních filtrů), Mexoryl SX2) a Mexoryl XL.5) Jiná autorka uvádí, že Tinosorb M je organický nerozpustný pigment.5)

Určitým možným rizikem může být schopnost některých chemických filtrů vyvolávat fotoalergickou kontaktní reakci (= alergická reakce na světlo, která je vyvolána po nanesení přípravku na kůži) (cinnamáty, benzofenony)2)

Chemické filtry proti UVB - deriváty kyseliny skořicové, deriváty PABA, deriváty kyseliny salicylové3)

Chemické filtry proti UVA - deriváty benzofenonu, deriváty dibezoylmethanu, deriváty camphor, deriváty hydantoinu3)

 

FYZIKÁLNÍ FILTRY:

Látky s fyzikálním filtrem mají tu výhodu, že se nevstřebají a zůstávájí na povrchu, odrážejí paprsky a působí prakticky ihned po natření na pokožku.

S fyzikálním filtrem jsou látky oxid zinečnatý (ZnO), oxid zirkoničitý (ZrO2), oxid titaničitý (TiO2), oxid železnatý  (FeO) (je zbarven červenohnědě, proto se dává do make-upů), oxid železičitý (bentonit FeO2), talek- magnezium silikát (MgSiO2), magnesium oxid, kaolin, barium sulfat. Nejefektivnějším a nejčastěji používaným je ZnO a TiO2.

Tyto látky nealergizují, ale mají nápadně bělavou barvu. Proto se k dosažení vyššího stupně ochrany kombinují často s chemickými filtry.2)

 

Jaký má opalovací přípravek filtr najdete v popisu přípravku. Např. Daylong Baby má fyzikální filtr, Daylong Kids má chemický filtr.

Opalovací přípravky firmy Laboratoire Bioderma mohou obsahovat komplex účinných látek, patentovaných jako buněčná bioprotekce, která obsahuje dvě látky, ectoin, který je produktem baktérie a vytváří okolo kůže ochranný obal, čímž zabraňuje pronikání UV záření a druhou látkou je manitol, který je vychytávač volných radikálů, které způsobují poškození buněčných struktur.5)

 

Co hledat na krabičce opalovacího přípravku?1)

SPF = sun protecting factor = je číslo, které vyjadřuje násobek délky pobytu na slunci bez ochranného filtru, po kterém dojde k zčervenání kůže. Pobyt na slunci si tak můžeme prodloužit. Např. pokud mi na slunci kůže zrudne po deseti minutách, pokud si správně na kůži natřu opalovací přípravek s SPF 10, kůže mi zrudne po 10 x 10 = 100 minutách.

Nejnižší SPF může být 6, nejvyšší 50+ (takto označený přípravek musí mít ve skutečnosti SPF 60 a vyšší). Označení "sunblock" se již nesmí používat.2) Minimální ochranný faktor je doporučený SPF 6.5)

Hodnota kritické vlnové délky opalovacího přípravku. Čím je tato hodnota vyšší, tím je přípravek na opalování kvalitnější. Optimální vlnová délka je 370 nm.

Smývatelnost. Odolnost proti vodě je dána druhem vody (mořská voda je agresivnější než chlorovaná), pocením, otěrem, mýdlem. Proto je vhodné aplikaci během dne opakovat. Přípravky označené "water resistant" vydrží 40ti minutové máčení kůže ve vodě, "very water resistant" vydrží 80ti minutové máčení.2)

 

UV index1)

Obyvatelstvo je o něm informováno. Jde o značně nepřesný údaj, ale nic přesnějšího není. U nás nabývá hodnot 1 - 10 a čím je vyšší, tím větší je intenzita záření.2)

RADY K OPALOVÁNÍ, které jste (ne)věděli:

 • Při použití opalovacích krémů s vyššími ochrannými faktory se kůže opálí sice pomaleji, ale nespálí se a tedy opálení se „nešoupe“ dolů.
 • Natřeme dostatečnou vrstvu krému, jinak krém neplní funkci výše svého deklarovaného ochranného faktoru. Nejlépe natřeme krém ve dvou vrstvách.
 • Měly by se nanášet na místa vystavená slunci 15 - 30 minut před sluněním (pokud výrobce neuvádí něco jiného), po 15 - 30 minutách se má aplikace opalovacího přípravku opakovat.1)
 • Opakované natření nezvýší SPF, jen dáte takovou vrstvu opalovacího přípravku, že dosáhnete deklarované výše SPF.
 • Pokud nenatřeme krém stejnoměrně, kůže bude v místech, kde není natřená, spálená, a opálení bude nestejnoměrné.
 • Každé zčervenání kůže, které způsobí slunce, je pro kůži zátěž!
 • Doporučuje se hlavně natřít místa, která jsou slunci vystavována maximálně - nos, rty, uši (pokožku hlavy bez vlasů přikrýt pokrývkou hlavy!)
 • Ke koupání nebo pocení je vhodné použít vodě odolné prostředky, které je třeba po 2 - 3 hodinách znovu natírat.
 • Mraky mohou propouštět 80 - 90% slunečního záření!
 • Pod mokrými věcmi se opálíme více než pod suchými.
 • Pod novými věcmi se opálíme více než pod pranými. (praním se struktura látky „vysráží“) Ovšem, zase věc nesmí být sepraná, kdy je její tkanina jako síto!
 • Pokud se přes oděv podíváme proti světlu, podle propustnosti světla poznáme, kolik slunce dorazí přes oděv na naši pokožku.
 • Bavlna a hedvábí poskytují nižší ochranu proti slunečním paprskům než syntetické látky, ale komfort nošení oděvů z přírodních látek je daleko vyšší:-) 
 • Na trhu jsou s ochrannými filtry přímo ve tkanině oděvu. Mají od výrobce deklarovaný tzv. UPF (UV protecting factor), který udává propustnost pro UV záření. UPF nad 50 poskytuje vynikající ochranu.2)
 • Bílá sluneční paprsky odráží, černá sluneční paprsky pohlcuje (proto se zahřívá). Světlá látka chrání méně.
 • V době mezi 10 - 15 hodinou se slunci, není- li to nezbytné, slunci nevystavovat.
 • Nosit pokrývku hlavy, slunečník, brýle.
 • Můžeme se opálit i ve stínu z odrazu slunečních paprsků (čím je plocha hladší a světlejší, tím více slunečních paprsků odráží (sníh, vodní hladina, bílá omítka,..) Kolik % záření se odrazí od jaké plochy je uvedeno na začátku této statě "Opalování".
 • Aplikace opalovacího přípravku by se během dne měla několikrát opakovat.
 • V červnu 2011 je v časopisu D test otestována skupina opalovacích přípravků dostupných na českém trhu. 

   

  SOLÁRIA 4)

  V červnu 2009 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila solária do I. skupiny lidských karcinogenů (= způsobujících rakovinu) založené na datech z nárůstu rizika melanomu (= zhoubný nádor) kůže a oka. Toto riziko i převažující UVA spektrum solárií (neefektivní k fotosyntéze vitamínu D) vede k nedoporučení solárií jako prostředku k doplnění vitamínu D v obecné populaci.

  Bylo deklarováno, že používání solárií zvyšuje riziko vzniku melanomu (rakovina kůže) bez závislosti na dávce, zahájení návštěv solárií před 35. rokem navyšuje riziko o 75%. Další výzkumy potvrzují ještě vyšší riziko a vyzývají, aby mladí lidé byli zcela vyloučeni z těchto aktivit.

  Zahájení návštěv solárií v mladém věku (pod 20let) nebo trvání návštěv déle než 20let je rizikem. 

   

   

  Zdroj:

  1. Jirásková M., Jirásek L.: Fotoprotekce, Dermatol.2008, 2 (2), 65 - 67

  2. Ettler K.: Prostředky k ochraně kůže před UV zářením, Prakt. lékáren. 2009, 5 (3), 135 - 138

  3. Jirásková M., Jirásek L.: Je opalování pro děti vhodné nebo jim škodí? Pediatr. pro praxi 2007, 3, 163 - 167

  4. Ettler K.: Solária, fotoprotekce, vitamín D - stále nekončící příběh, ermatol. praxi 2011; 5(2): 73-75

  5. Koktavá D.: Fotoprotektiva, Dermatol praxi 2011, 5(2); 105-108

aktualizováno: červen 2011