Fotodermatózy

 Fotodermatózy jsou kožní nemoci vyvolané působením slunečního světla na kůži.

 V případě fototoxických a fotoalergických reakcí z vnitřních a vnějších příčin dochází k vyvolání kožního onemocnění společným působením léků, chemických nebo kosmetických látek a slunečního záření.

Někdy však není přesně známo, co onemocnění vyvolalo a hovoří se potom o idiopatické fotodermatóze (= vznik bez známé příčiny)

 

 POLYMORFNÍ SVĚTELNÁ ERUPCE (= chronická  (= dlouhodobě trvající) polymorfní (= rozmanitý vzhled) fotodermatóza (= nemoc způsobená sluncem)

 • Jedna z nejčastějších idiopatických fotodermatóz (= reakce kůže na slunce bez známé příčiny)
 • Postihuje až 20% populace, více ženy než muže, v poměru 4 :1.
 • Projevuje se poprvé mezi 20. – 40. rokem věku.
 • První kožní potíže se objevují po prvním jarním oslunění a bývají vyvolány hlavně UVA. Někdy stačí i záření, které projde sklem!
 • Potíže se objevují především na osluněných místech pokožky za několik hodin po oslunění a mizí za 3 – 5 dní. Během pozdního jara a léta příznaky ustupují, kůže „si zvyká“.
 • Jako prevence se doporučuje kvalitní opalovací krém s dostatečně vysokým ochranným faktorem, filtrujícím především UVA.

 

HYDROA VACCINIFORMIA

 • velmi vzácná idiopatická fotodermatóza
 • u dětí
 • Potíže se poprvé se nějčastěji objeví ve věkovém rozmezí 6 – 8 let.
 • VŽDY je nutná spolupráce s kožním lékařem!! VŽDY je NUTNÉ, aby rodiče DODRŽOVALI pokyny kožního lékaře, jak se starat o pokožku takto nemocného dítěte!!
 • Vždy se doporučuje kvalitní opalovací přípravek s vysokým ochranným faktorem, u dětí se upřednostňují opalovací přípravky s fyzikálním filtrem, ochrana kůže oděvem, tmavé brýle. Lékař může preventivně podávat Pyridoxin (vitamín B6) a betakaroten. 
 • Je nezbytné chránit pokožku dítěte před přímým i nepřímým sluncem.

 

IDIOPATICKÁ DERMATÓZA u starších mužů

 • u starších mužů
 • doporučuje kvalitní opalovací přípravek s vysokým ochranným faktorem, ochrana kůže oděvem, tmavé brýle.

 

KOPŘIVKA VYVOLANÁ SLUNÍČKEM

 • vzniká za několik minut po oslunění
 • mizí během hodin
 • Může být buď idiopatická (= neznámého původu) nebo z léků (= fotosenzibilizace léky).

 

Osobně bych doporučila, pokud se objeví reakce na slunce:

1. odstranit (pokud to jde, popř. pokud jsou známy) vyvolávající příčinu.

2. nevystavovat se slunci, chránit kůži oděvem, hlavu pokrývkou a oči tmavými brýlemi (V Hradci Králové, když jsem studovala farmacii, tak černoši v létě zásadně chodili v dlouhých hábitech ("nočních košilích"), které byly z bílého plátna, sahaly jim až na zem a měly dlouhé rukávy!)

3. místa na kůži, která jsou slunci vystavená, natřít opalovacím přípravkem s dostatečným ochranným faktorem proti UVa i UVB s fyzikálním filtrem

4. dát si pozor na nepřímé sluneční záření (odrazy slunečních paprsků, apod.) 

5. po slunění kůži ošetřit přípravky po slunění

 

ZDROJ (platí pro neproložené písmo):    

Krajsová M.: Fotodermatózy; Dermatol pro praxi, 2007, 2