Co je sekundární bolest hlavy

 Bolest hlavy je náhlá, neopakuje se, není stereotypní.

Mohou ji provázet varovné příznaky, tzv. red flags (= červené praporky), jako jsou1): náhle vzniklá bolest hlavy při sexu nabo fyzické aktivitě, bolest navazující na úraz hlavy, výskyt nového typu bolesti přetrvávající přes analgetickou léčbu, nová bolest nad 50let, u pacientů s nádorovou anamnézou progresivně narůstající bolest hlavy; dále BH sdružené s ložiskovými příznaky, psychickými poruchami, změnami osobnosti, s příznaky nitrolební hypertenze (ranní zvracení), febriliemi (teploty), meningiální dráždění - pak se jedná o SEKUNDÁRNÍ BOLEST HLAVY a je NUTNÁ  včasná a správná diagnóza.

 

 

SEKUNDÁRNÍ BOLEST HLAVY: 2)

 

1.       Bolest hlavy spojená s úrazem hlavy nebo krku

2.       Bolest hlavy spojená s kraniálním (lebečním) nebo cervikálním (krčním) cévním (žilním) onemocněním

3.       Bolest hlavy spojená s nevaskulárním intrakraniálním onemocněním (= onemocnění uvnitř lebky, které se netýká žil) (např. meningitis )= zánět mozkových blan), intrakraniální Ca (= nádor uvnitř lebky)

4.       Během nebo po ukončení užívání rúzných látek (alkohol, analgetika, abstinenční příznaky)

5.       V rámci celkových infekcí

6.       V rámci metabolických poruch (hypoxie (= málo kyslíku), hyperkapnie (moc kysličníku uhličitého), hypoglykemie (málo cukru v krvi), dialýza)

7.       Bolest hlavy nebo obličeje spojená s onemocněním lebky, krku, nosu, uší, vedlejších dutin, zubů, úst

8.       Kraniální neuralgie a centrální obličejová bolest (herpes zoster, neuralgie n. trigeminus, n.glossopharyngeus)

9.       Bolest hlavy při psychiatrických onemocněních

 

 U náhle vzniklé bolesti hlavy (= sekundární bolest hlavy), kterou provází "red flags" (= červené praporky) IHNED kontaktujte lékaře nebo rychlou záchrannou pomoc!!

ZÁKLADEM je rozlišit PRIMÁRNÍ od SEKUNDÁRNÍ bolesti hlavy!

  

 

ZDROJ:

2. Mastík J.: Sekundární bolesti hlavy, Interní Med. 2010, 12(4)