Bolest hlavy spojená s užíváním léků proti bolesti hlavy

BOLEST HLAVY Z NADUŽÍVÁNÍ LÉKŮ 3)

Bolest se neprojevuje jako ta původní bolest hlavy, kvůli které se na samém počátku začaly léky proti bolesti hlavy užívat. Projevy původní bolesti hlavy se začnou projevovat až po 2 měsících, kdy nemocný nadužívaný lék neužívá!

Bolest se projevuje podobně jako migréna nebo podobně jako tenzní bolest hlavy. Nicméně bolest nepulzuje, není jednostranná, není záchvatovitá (silně až velmi silně pulzující bolest celé hlavy je při nadužívání triptanů nebo ergotamínů); bolest bývá tupá v celé hlavě nebo tlaková bolest s maximem v čele nad očima.

Bolest je střední intenzity, trvá většinu dne, ale objevuje se denně nebo téměř denně.

Závislý člověk má pocit nevýkonnosti, nesoustředění, zvýšeného zapomínání, časté jsou poruchy spánku.

 

  Při nadužívání léků dochází k toleranci k léčebným účinkům, proto nemocný zvyšuje dávky léku a frekvenci jejich podávání. Může vzniknout závislost psychická i fyzická. Pokud si nemocný "své" léky proti bolesti hlavy, které nadužívá nevezmě, projevují se u něj abstinenční příznaky a hlava ho bolí více. Abstinenčními příznaky mohou být např. pocit na zvracení, zvracení, poruchy spánku..

 

Jaké dávky vedou k bolestem hlavy, kdy bolest hlavy "dělají" léky, které jsou proti bolesti hlavy užívány?3)

Dávky léků proti bolestem hlavy, které se užívají akutně, a které vedou k bolestem hlavy z nadužívání léků:

lék – frekvence užití:

ergotamin – 0,5mg rektálně (= do konečníku) nebo 1mg ústy 2 a více/ týden

kyselina acetylosalicylová (např. Aspirin, Acylpyrin, ..) 1g více než 5dní/ týden

analgetika kombinovaná (= taková, která mají více než jednu léčivou látku) – více než 3 tbl. denně, více než 3dny/ týden

opioidy – vice než 1tbl. denně, více než 2dny/ týden

triptany – více než 3dny/ týden

Jako nadužívání léků se hodnotí stav, kdy pacient užívá akutní medikaci 10 a více dní v měsíci a obvykle 2 – 3dny v týdnu. Závislost vzniká po třech a více měsících, což je individuální záležitost.

Nejčastěji je zneužíván sumatriptan, ibuprofen, eletriptan, ergotaminové přípravky a kombinovaná analgetika (= léky proti bolesti hlavy, které mají více léčivých látek) 

Ženy jsou postiženy 3,5x častěji než muži. 

Pacient MUSÍ CHTÍT zbavit se své závislosti, pokud má podstoupit odvykací léčbu!

Po úspěšné detoxikační léčbě dochází u 30-45% pacientů k opětovnému objevení se bolesti hlavy vyvolané nadužíváním medikace, častěji u osob s analgetiky a ergotaminem než na triptanech.3)

 

 

ZDROJ:

3. Niedermanová I.: Chronická a denní bolest hlavy, diagnostika a léčba; Med. Pro praxi 2008, 5(5)