Primární a sekundární bolest hlavy

ZÁKLADEM pro bolest hlavy je rozlišit:

1.  zda je bolest epizodická, opakující se, stereotypní, vzniká bez zjevné příčiny a mohou ji vyvolat nějaké provokující faktory - pak se jedná o PRIMÁRNÍ BOLEST HLAVY

2. nebo zda je bolest náhlá, neopakuje se, není stereotypní.

Mohou ji provázet varovné příznaky, tzv. red flags (= červené praporky), jako jsou1): náhle vzniklá bolest hlavy při sexu nabo fyzické aktivitě, bolest navazující na úraz hlavy, výskyt nového typu bolesti přetrvávající přes analgetickou léčbu, nová bolest nad 50let, u pacientů s nádorovou anamnézou progresivně narůstající bolest hlavy; dále BH sdružené s ložiskovými příznaky, psychickými poruchami, změnami osobnosti, s příznaky nitrolební hypertenze (ranní zvracení), febriliemi (teploty), meningiální dráždění - pak se jedná o SEKUNDÁRNÍ BOLEST HLAVY a je NUTNÁ  včasná a správná diagnóza.

 

PRIMÁRNÍ BOLEST HLAVY:

tenzní bolest hlavy

migréna

cluster headache

různé bolesti hlavy (idiopatická, chladová, vzniklá při sexu (POZOR, odlišit od sekundární bolesti hlavy, která může náhle vzniknout při sexu!), ze zevní komprese, při kašli)

 

 

SEKUNDÁRNÍ BOLEST HLAVY: 2)

 

1.       Bolest hlavy spojená s úrazem hlavy nebo krku

2.       Bolest hlavy spojená s kraniálním (lebečním) nebo cervikálním (krčním) cévním (žilním) onemocněním

3.       Bolest hlavy spojená s nevaskulárním intrakraniálním onemocněním (= onemocnění uvnitř lebky, které se netýká žil) (např. meningitis )= zánět mozkových blan), intrakraniální Ca (= nádor uvnitř lebky)

4.       Během nebo po ukončení užívání rúzných látek (alkohol, analgetika, abstinenční příznaky)

5.       V rámci celkových infekcí

6.       V rámci metabolických poruch (hypoxie (= málo kyslíku), hyperkapnie (moc kysličníku uhličitého), hypoglykemie (málo cukru v krvi), dialýza)

7.       Bolest hlavy nebo obličeje spojená s onemocněním lebky, krku, nosu, uší, vedlejších dutin, zubů, úst

8.       Kraniální neuralgie a centrální obličejová bolest (herpes zoster, neuralgie n. trigeminus, n.glossopharyngeus)

9.       Bolest hlavy při psychiatrických onemocněních

 

 U samoléčby primární bolesti hlavy si dejte pozor na užívání léků proti bolestem hlavy. Při delším užívání všech těchto léků může dojít k bolestem hlavy, kterou způsobují právě léky, které dlouhodobě proti bolestem hlavy užíváte. Jde o tzv. bolest hlavy z nadužívání léků.

 U náhle vzniklé bolesti hlavy (= sekundární bolest hlavy), kterou provází "red flags" (= červené praporky) IHNED kontaktujte lékaře nebo rychlou záchrannou pomoc!!

 

TENZNÍ BOLEST HLAVY1)  

Je charakteristické, že bolest hlavy je:

-          vyskytuje se 2 x častěji u žen

-         oboustranná difúzní tlaková (zevní tlak na hlavu, tlak ve vlasové části, nepříjemný pocit při česání) nebo tupá někdy svíravá („železná obruč“)

-          lokalizovaná týlně nebo čelně

-          trvalá, lehce kolísající v intenzitě

-          trvá hodiny až dny

-          nástup je obvykle postupný, začíná během dne a navečer, nebudí pacienta ze spaní

-         bolest se dá vydržet, ale je příčinou špatné nálady, konfliktů s partnerem, atd.

 

Příčinou může být: stres, úzkost, opakované konflikty (např. hádky s partnerem), očekávání konfliktů (např. šéf, který si ráno vybere některého ze zaměstnanců a bezdůvodně mu dá "kartáč") 

Krátkodobě lze užít volně prodejná analgetika (= léky proti bolesti hlavy) Při jejich výběru přednostněte takové léky, které mají jednu léčivou látku. POZOR, při delším užívání hrozí návyk na těchto lécích a vznik bolesti hlavy, kterou "dělají" tyto léky!! Odvykání návyku je VELMI obtížné, probíhá s asistencí lékaře a má DOCELA NÍZKOU ÚSPĚŠNOST!! Pokud trpíte tenzní bolestí hlavy častěji, URČITĚ patří léčba do rukou neurologa!!

 

 

 MIGRÉNA1)  

Jde o komplexní onemocnění, které má prodromální fázi, auru, fázi bolesti, terminální fázi

V dospělosti je migréna častěji u žen

 

pro fázi bolesti je charakteristické, že je:

o    střední až těžké intenzity

o   jednostranná, někdy i oboustranná (až 40%), občas se strany mohou střídat

o   pulzní, ostrá, nepříjemná

o   u migrény je nepřítomnost jiného organického onemocnění

o   migréna je zhoršena fyzickou námahou

o   migrénu doprovází doprovodné příznaky - nejčastěji nevolnost, zvracení, nechutenství, fonofobie, fotofobie, osmofobie; vyskytují se alespoň dva doprovodné příznaky

 

 

Léčba migrény patří do rukou lékaře (neurologa)!! Špatně léčená migréna se může změnit na migrénu chronickou a časté užívání analgetik (= léků proti bolestem hlavy)i těch volně prodejných může vyvolat bolest hlavy z nadužívání léků!

 

85% migreniků dovede určit jeden nebo více spouštěcích faktorů

o   zevní spouštěcí faktory - atmosférické změny, vlivy prostředí, dietní chyby a nesprávné stravovací návyky, poruchy spánkového režimu, emoční vlivy a stres, expozice blikavého světla, silných vůní a zápachů, nikotin

o   vnitřní spouštěcí faktory (hormonální) - menstruace, HAK nebo HRT, ovulace, gravidita, klimakterium

 

Nemocný si může vést tzv. diář migrenika, ve kterém si nemocný u každého dne uvede:

zda a jaký se vyskytl spouštěcí faktor

zda užíval nějakou léčbu proti bolesti hlavy, jakou a s jakým úspěchem

jak silně hlava bolela + jaké bolest hlavy doprovázely příznaky

 

BOLEST HLAVY Z RÝMY

 

MENSTRUAČNÍ MIGRÉNA 4)

 

Menstruační migréna je podtyp migrény bez aury.

Její výskyt je vázán na perimenstruační období (= období před menstruací) a menstruaci.

Pravá menstruační migréna – migrenózní záchvaty jsou výlučně 1.dne menstruace plus 2dny před a po tomto dni(= 5dnů) nejméně ve dvou nebo třech cyklech za sebou. Má jej 10% pacientek s migrénou bez aury

Nepravá menstruační migréna – záchvaty jako u pravé menstruační migrény + i kdykoliv mimo toto období; asi 50% pacientek s migrénou bez aury

 

Léčba patří do rukou lékaře!

Jako první pomoc můžete zvolit paracetamol nebo ibuprofen.  

 

CLUSTER HEADACHE 1)

Vyskytuje se 8 x častěji u mužů („fototyp I.“)

Je charakteristické, že bolest hlavy je:

-          s konstantně jednostrannými záchvaty

-          bolest velmi silná šlehavá, často palčivá

-          lokalizována striktně orbitálně(=tam, kde je očnice) nebo periorbitálně (= v okolí očnice) 

-          doprovodné příznaky: slzení oka, zčervenání spojivky, kongesce nosní sliznice na příslušné straně

-          bolesti nemocný prochodí; uvádí se, že bolest je silnější než u renální koliky nebo u migrény

-          jedna ataka trvá 30 minut – 2 hodiny

-          během 24hodin 1 - 8 atak

-           u jednoho pacienta se ataky objeví ve stejnou denní/ noční dobu - bolest pacienta probudí, protože začne 60 – 90 minut po usnutí

-          nakupení záchvatů bolesti v čase se nazývá perioda

-         periody jsou v předjaří/ na jaře/ na podzim

-         perioda od 4 – 8 týdnů, pak bolest zmizí a stav se zklidní a pacient je bez obtíží

-         během periody záchvat vyprovokuje i požití alkoholu 

Při nečekané akutní atace lze použít volně prodejná analgetika (paracetamol, ibuprofen - před užitím jakéhokoliv léku si pečlivě pročtěte příbalový leták! Pozor na nadužívání léků, proto patří léčba Cluster headache patří do rukou lékaře (neurologa).

 

 

BOLEST HLAVY Z NADUŽÍVÁNÍ LÉKŮ 3)

Bolest se neprojevuje jako ta původní bolest hlavy, kvůli které se na samém počátku začaly léky proti bolesti hlavy užívat. Projevy původní bolesti hlavy se začnou projevovat až po 2 měsících, kdy nemocný nadužívaný lék neužívá!

Bolest se projevuje podobně jako migréna nebo podobně jako tenzní bolest hlavy. Nicméně bolest nepulzuje, není jednostranná, není záchvatovitá (silně až velmi silně pulzující bolest celé hlavy je při nadužívání triptanů nebo ergotamínů); bolest bývá tupá v celé hlavě nebo tlaková bolest s maximem v čele nad očima.

Bolest je střední intenzity, trvá většinu dne, ale objevuje se denně nebo téměř denně.

Závislý člověk má pocit nevýkonnosti, nesoustředění, zvýšeného zapomínání, časté jsou poruchy spánku.

 

  Při nadužívání léků dochází k toleranci k léčebným účinkům, proto nemocný zvyšuje dávky léku a frekvenci jejich podávání. Může vzniknout závislost psychická i fyzická. Pokud si nemocný "své" léky proti bolesti hlavy, které nadužívá nevezmě, projevují se u něj abstinenční příznaky a hlava ho bolí více. Abstinenčními příznaky mohou být např. pocit na zvracení, zvracení, poruchy spánku..

 

Jaké dávky vedou k bolestem hlavy, kdy bolest hlavy "dělají" léky, které jsou proti bolesti hlavy užívány?3)

Dávky léků proti bolestem hlavy, které se užívají akutně, a které vedou k bolestem hlavy z nadužívání léků:

lék – frekvence užití:

ergotamin – 0,5mg rektálně (= do konečníku) nebo 1mg ústy 2 a více/ týden

kyselina acetylosalicylová (např. Aspirin, Acylpyrin, ..) 1g více než 5dní/ týden

analgetika kombinovaná (= taková, která mají více než jednu léčivou látku) – více než 3 tbl. denně, více než 3dny/ týden

opioidy – vice než 1tbl. denně, více než 2dny/ týden

triptany – více než 3dny/ týden

Jako nadužívání léků se hodnotí stav, kdy pacient užívá akutní medikaci 10 a více dní v měsíci a obvykle 2 – 3dny v týdnu. Závislost vzniká po třech a více měsících, což je individuální záležitost.

Nejčastěji je zneužíván sumatriptan, ibuprofen, eletriptan, ergotaminové přípravky a kombinovaná analgetika (= léky proti bolesti hlavy, které mají více léčivých látek) 

Ženy jsou postiženy 3,5x častěji než muži. 

Pacient MUSÍ CHTÍT zbavit se své závislosti, pokud má podstoupit odvykací léčbu!

Po úspěšné detoxikační léčbě dochází u 30-45% pacientů k opětovnému objevení se bolesti hlavy vyvolané nadužíváním medikace, častěji u osob s analgetiky a ergotaminem než na triptanech.3)

 

BOLEST HLAVY ZPŮSOBENÁ SEXEM 5)

Jde o primární bolest hlavy - ale je NUTNÉ ji ODLIŠIT od subarachnoidálního krvácení - viz. dále! popř.od arteriální disekce (podélné odlepení stěny) = bolest je většinou primárně umístěna do oblasti krku a šíří se do hlavy - KONTAKTUJTE LÉKAŘE!

Pokud jde o PRIMÁRNÍ bolest hlavy způsobenou sexem, potom se rozlišují dva typy:

1) bolesti tupé, křečovité, oboustranné, subokcipitální (podtýlní); intezity malé až střední; stupňuje se sexuálním vzrušením s maximem během orgasmu; je bez zvracení a nevolnosti, bez fotofobie (= vadí světlo = nesnášenlivost světla). pocit svalové kontrakce (= stažení) šíjových svalů

2) jsou nejčastějšími bolestmi způsobenými sexem

bolesti jsou krátkodobé, pulzující, jednostranné, okcipitálně (= týlní) nebo retroorbitálně (= za očnicí); intenzita je velmi intenzivní až expolzivní; doprovází orgasmus, nevolnost, zvracení forofobie (vadí světlo = nesnášenlivost světla), fonofobie (= nesnášenlivost zvuku), zhoršuje se další tělesnou námahou

 

Typ 1) i typ 2) bývá způsoben neobvyklým stupněm sexuálního vzrušení (stařík a kráska, mladý borec a zanedbaná vdaná paní), bývají přidružena další onemocnění (vysoký krevní tlak, obezita, malá tělesná kondice)

Při léčbě se doporučuje:

zvyšovat kondici

snížit hmotnost

měnit polohy

omezit sexování jan na určité dny

 

Léčba patří do rukou lékaře!

Probíhá jako u migrény v akutní fázi, někdy se doporučuje preventivně indometacin (= je POUZE na lékařský předpis!! Vždy před jeho užitím si přečěte příbalový leták!) buď 2hodiny před souloží až 100mg nebo 2dny před zamýšlenou souloží 3 x 25mg

 

BOLEST HLAVY v souvislosti s cévním onemocněním = SUBARACHOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ 2) (= krvácení uvnitř lebky = praskla nějaká žilka až žíla v mozku) 

náhlá krutá bolest

lokalizovaná do zátylku

začne ve vteřinách až minutách

 

Doprovodné příznaky: zvracení, může být porucha vědomí, podle oblasti, která je postižená krvácením se projevují neurologické symptomy 

 Vznik: při zvýšené fyzické námaze (např. zvedání břemene, namáhavá práce v předklonu, při sexu)

NUTNÁ OKAMŽITÁ HOSPITALIZACE! 

 

 

CERVIKOGENNÍ BOLEST HLAVY 2) (= vyvolaná z oblasti krční páteře)

10-15% populace trpí bolestí hlavy cervikogenního původu.

Jde o epizodickou často jednostrannou bolest, střední intenzity, trvající od 3hod. do 1týdne.

Bolest začíná v šíji nebo týle a může vystřelovat do čela, za oko nebo do temene. Doprovází ji někdy nevolnost až zvracení, závratě typu „nejistoty“, rozmazané vidění na straně bolesti a slzení nebo parestezie obličeje. Patří spolu s tenzní BH a migrénou k nejčastějším.

Příčinou bývá porucha úseku krční páteře, nejčastěji blokáda.

Způsobuje ji statické zatížení, mohou ji vyvolat i různé pohyby krční páteře.

 

Léčba patří do rukou lékaře!

Jako první pomoc zvolte:

klid (límec krátkodobě = půl den),

suché teplo ("červená" lampa, elektrická dečka - příměřenou dobu, do zčervenání pokožky! POZOR, ať prohřátý krk neofoukne chladný ani studený vzduch!! 

KRK si SAMI NEMASÍRUJTE!,

ibuprofen nebo diclofenac nebo paracetamol (před užitím jakéhokoliv léku si pečlivě pročtěte příbalový leták!

myorelaxans (= lék, který uvolní svaly okolo kostí = POZOR: nesmí jej lidé s hypermobilitou kloubů!! Pozor, starší lidé, protože jsou svaly povolené, užívat jen na noc - svaly jsou uvolněné a při chůzi hrozí pád!! U léků ze skupiny myorelaxans se nesmí řídit automobil, obsluhovat stroje, pít alkohol) - bez receptu guajfenesin - před užitím si pečlivě pročtěte příbalový leták!

 

 

 

ZDROJ:

1. Mastík J.: Primární bolest hlavy, Interní Med. 2010, 12(3)

2. Mastík J.: Sekundární bolesti hlavy, Interní Med. 2010, 12(4)

3. Niedermanová I.: Chronická a denní bolest hlavy, diagnostika a léčba; Med. Pro praxi 2008, 5(5)

4. Mastík J.: Léčba menstruační a perimenstruační migrény, Neurol. Pro praxi, 2008, 9 (6)

5. Waberžinek G., Procházková H.: Bolesti hlavy a sexuální aktivita; Neurol. pro praxi, 2006, 3