Vitamín D

Vitamín D.

Vedle vápníku je pro tělo důležitý také vitamín D, který s vápníkem spolupracuje.

V těle se vitamín D vytváří za spolupůsobení UVB záření. Proto je v létě vitamínu D více a ukládá se v tukové tkáni.

Přitom nezáleží na dávce slunečního záření, ale spíše na velikosti ozářené plochy. Stačí tak nízká intenzita UVB záření, která nezpůsobí zčervenání kůže!

K denní dávce vitamínu D stačí sluneční osvit kůže

o ploše obličeje a hřbetů rukou po dobu 20 -25 minut/ týdně,

jiní autoři uvádí jako dostatečnou dobu osvitu stejné plochy na 1 hodinu týdně!!

Další autoři uvádějí, že dostatečná hladina vitamínu D může být docílena 5-30 minutami expozice polednímu slunci 2x týdně na oblast obličeje, paží, lýtek nebo zad.4) 

U osob s fototypem III k fotosyntéze 400 IU vitamínu D na 42stupni severní šíře postačí každodenní ozáření po dobu 3-8 minut poledním sluncem mezi dubnem a říjnem na 25,5% tělesného povrchu. Stejným osobám postačí 3-6 minut polední expozice celoročně na 25 stupni severní šíře k syntéze 400IU. Vitamín D vzniká rychleji u osob s nižším fototypem. Věk člověka je důležitý - stařecká pokožka je tenčí a má 4-5x nižší schopnost tvorby vitamínu D po UVB ozáření než u 30letého člověka.4)

 

Zdroje vitamínu D v potravě:

Při nedostatečném slunečním svitu, u nás např. v zimě, je třeba přívod vitamínu D potravou. Bohatým zdrojem vitamínu D je rybí tuk, tresčí játra, vejce, cereálie, oleje, atd.

 

 Při nedostatku vitamínu D lékař předepisuje léky obsahující vitamín D (např. novorozenci, staří lidé, kteří vůbec nechodí z domu). O nahrazení vitamínu D u kojenců píší Doporučené postupy3, kdy vitamín D předepisuje a dávkuje vždy lékař. Vitamín D je možné předávkovat!

 

Zdroje:

1.Jirásková M., Jirásek L.: Fotoprotekce, Dermatol.2008, 2 (2), 65 - 67 

4. Ettler K.: Solária, fotoprotekce, vitamín D - stále nekončící příběh, ermatol. praxi 2011; 5(2): 73-75

3. Doporučený postup České pediatrické společnosti a Odborné společnosti praktických dětských léikaů ČLS JEP
pro suplementaci dětí a dospívajících vitaminem D