Psychická příčina poruchy ztopoření penisu

2. PSYCHICKÉ PŘÍČINY PORUCHY ZTOPOŘENÍ PENISU

Její výskyt se odhaduje na přibližně 20 % ze všech případů. S psychogenní se setkáváme spíše u mladších mužů, její vznik je náhlý a je pozorována jen v určitých situacích nebo jen u některé partnerky. Někdy bývá také nazývána erektilní dysfunkce situační. Pacienti mívají normální noční erekce a kvalitní erekci při masturbaci. Psychogenní erektilní dysfunkce se častěji vyskytuje u pacientů s depresivními a úzkostnými poruchami, při vyčerpání a ve stresových situacích. Obtížné je odlišení psychogenní erektilní dysfunkce od poruch vyvolaných vedlejšími nežádoucími účinky některých léčiv, například antidepresivy ze skupiny selektivních inhibitorů vychytávání serotoninu (SSRI); známý je vznik poruch erekce u osob užívajících psychotropní látky, například metamfetamin. Erektilní dysfunkce může dokonce předcházet manifestaci psychiatrického onemocnění. Na druhé straně psychogenní složku mívají obvykle i erektilní dysfunkce organické, proto není někdy snadné odlišit primární příčinu.

 

 

ZDROJ:

Šrámková T.: Denní terapie erektilní dysfunkce pro koho a s jakými riziky? Interní Med, 2011; 13(6)

Turčan P.: Erektilní dysfunkce z pohledu sexuologa. Med. praxi 2011; 8(6)

Vrablík M., Prusíková M.: Erektilní dysfunkce, ZDN, léto 2011
kurzívou - citace autorky