Organická příčina poruchy ztopoření penisu

1. ORGANICKÁ PŘÍČINA

Většina případů erektilní dysfunkce (asi 80 %) má organickou příčinu. Vyskytují se u starších mužů, s věkem se postupně zhoršují a vznik je pozvolný až plíživý. Porucha je přítomna u všech typů erekce zhruba stejně (koitální, spontánní, noční, ranní a masturbační erekce (= ztopoření penisu) je porušena). Organické příčiny poruchy ztopoření penisu dělíme na čtyři základní typy: vaskulární, neurogenní, hormonální a anatomicky podmíněné.

A: VASKULÁRNÍ TYP, tj. problém na úrovni cév, který způsobí poruchu ztopoření penisu

V  60% poruchy ztopoření penisu má muž nějaký problém na úrovni svých cév - tedy u můžů trpících ischemickou chorobou srdeční, vysokým tlakem, u mužů se zvýšenou hladinou cukru v krvi, u kuřáků, u obézních, u mužů se zvýšeným cholesterolem, popř. se zvýšenými hladinami tuků v krvi (= všechny tyto nemoci poškozují cévy) může dojít k poškození pružnosti cév, protože se vnitřní strana ztlušťuje. Takové cévy se potom špatně roztahují, krev do nich pořádně nenateče a nedojde ke ztopoření (= pro laické vysvětlení: představte si spoustu hadic s mírně pružnou stěnou, které jsou spletené do copánků. Představte si, co se stane, když do nich nalejete vodu. Oproti situaci, kdy tytéž hadice zevnitř nečím "zanesete" až přestanou být pružné a pokusíte se do nich nalít stejné množství vody. Tím, že je jejich vnitřní průměr menší a navíc nepruží, se stane něco naprosto jiného než v první představě.

 

B: příčiny poruchy ztopoření penisu na úrovni nervů (= nervových vláken, které vedou impulzy z hlavy do penisu (pro laickou představu: nervová vlákna jsou jako elektrické kabely. Když se takový kabel naruší, impulz nedorazí do cíle, tedy do penisu. Jakoby jste přerušili elektrický kabel, který vede ze zásuvky ke stolní lampě - to potom lampa samozřejmě svítit nebude.) - jde o 5% erektilních dysfunkcí - např. u míšního poranění, roztroušené sklerózy, u Parkinsonovy nemoci, cévní mozkové příhody, nádorů centrální nervové soustavy a postencefalitického syndromu

 

C: hormonální důvody poruchy ztopoření penisu

Nejčastěji jsou diagnostikována u onemocnění z nedostatku či nadbytku různých (a většinou nikoli pohlavních) hormonů. Tato příčina erektilní dysfunkce pravidelně provází onemocnění štítné žlázy, poruchy sekrece kortisolu (Addisonova choroba, Cushingův syndrom). Při zjištění, že od začátku pohlavního dospívání nebylo erekce nikdy dosaženo, je potřeba pomýšlet na poruchu pohlavních žláz. Androgeny(= mužské pohlavní hormony) ovlivňují kvalitu erekce, avšak podle všech dostupných poznatků jejich nedostatek erektilní dysfunkci nevyvolá. Deficit testosteronu však může být u mužů středního věku příčinou involuce tkání, snížení libida a vzniku depresí, což pak společně vyústí v erektilní dysfunkci.

 

D: poruchy ztopoření penisu vyvolané anatomickým problémem - může být způsobena různými morfologickými odchylkami spadajícími obvykle do oboru urologie. Dále sem patří onemocnění prostaty – hyperplazie, záněty či karcinom prostaty – a stavy po jejich léčbě jak medikamentózní, tak i chirurgické.