Na co jsou antibiotika?

1. Na co jsou antibiotika?

Jsou to léky, které ničí baktérie.

Ničí je tak, že je zabijí nebo zastaví jejich růst.