opařenina

PRVNÍ POMOC 1.: Co mám dělat, když jsem se opařila vařící vodou?

BEZPLATNÁ telefonní linka první pomoci 112, 155.

 

Dejte IHNED ruku s postiženým místem do studené vody.

Pokud jste na postiženém místě oblečená, nezdržujte se svlíkáním a dejte postižené místo do studené vody i s oděvem.

Led nepřikládejte, můžete jej přidat do chladící vody.

Nechte ruku ve vodě a podle rozsahu popálení volejte první pomoc pro další rady.

U chlazení malých dětí POZOR na dlouhé chlazení - může dojít k podchlazení organismu!!

Nic si na "živé maso" nedávejte! Pokud by rána začala "hnisat", lékaři z ní budou všechno odstraňovat (včetně toho, co jste si tam sama dala)!

Maximálně ránu desinfikujte např. Betadine roztokem (POZOR, před použitím léku si pečlivě prostudujte příbalový léták nebo se poraďte s lékařem či s lékárníkem!!) a přiložte sterilní krytí určené pro popáleniny. Kontaktujte svého lékaře nebo volejte lékařskou první pomoc!

Pokud máte na "živém mase" nějaké nečistoty (např.nudle z polévky,..), je nutné je odstranit (rána "z nich" může začít hnisat). Proto volejte lékařskou první pomoc!

U popálenin dětí VŽDY volejte LÉKAŘE!!