křeče z teploty (febrilní křeče)

PRVNÍ POMOC 3.: Slyšela jsem, že při vysoké teplotě mohou děti dostat křeče. Mé dítě nikdy teplotu nemělo. Co mám při křečích dělat?

 

Ano. Při vysokých teplotách (spíše při náhle vzniklých vysokých teplotách nebo může teplota "vyletět" až po proběhlé křeči) opravdu může dojít ke křečím z teploty (febrilní křeče). Léčbu teploty u dětí naleznete zde

Pokud se u Vašeho dítěte poprvé objeví křeče z vysoké teploty ( = febrilní křeče), HLAVNĚ zachovejte klid, i když je to těžké!

Neberte dítě do náruče. Nechte jej ležet. Dítě se může schoulit do klubíčka nebo může mít křeče - dejte pozor, ať se o něco neporaní (dát pod ruce oblečení, polštáře, atd.). 

Dejte dítě na bok. POZOR, násilím s dítětem nic nedělejte..prostě je dáte na bok až po proběhnutí křečí. Hlavičku s pusinkou raději směřující k podložce (ať nezapadne jazyk nebo nevdechne sliny, popř. zvratky).

Hodně málokdy se může stát toto: pokud se začne objevovat nafialovělá, popř. modrofialová barva rtů nebo okolo úst, okamžitě se podívejte, zda je volná dýchací cesta (není zapadlý jazyk, .. - pokud jazyk ucpává krk, okamžitě prstem vytáhnout! Jazyk bude klouzat - obalte jej (tričkem, které máte na sobě) a musíte jej prostě dostat z krku ven! ..pokud jsou zvratky, okamžitě je vybrat ven..) - ať je volná cesta pro dýchání. Když je cesta pro dýchání volná a dítě zase dýchá, dejte dítě na bok, s ústy směřujícími k podložce (a dejte si kilo čokolády!)

Zavolejte si telefonicky na první pomoc.

Dítě bude zřejmě hodně unavené a bude pravděpodobně následně vyšetřeno i na neurologii, zda nešlo o jiný druh křečí (epilepsie).