Fyzikální léčba

 

Fyzikální léčba:

Sprchování, zábaly vodou o teplotě asi 25C.

Zábaly se přikládají na hrudník a břicho, končetiny jsou volné, doba přiložení je okolo 15 minut.

Malé děti sprchujeme.

Sprchujeme vlažnou vodou cca 5 minut.

Po ukončení opět změříme teplotu a můžeme sprchování nebo zábal zopakovat.

NEOPAKUJEME pokud má nemocný studené končetiny nebo mramorovou kůži.