BMI

BMI je zkratka anglického slovního spojení "body mass index", v českém překladu index tělesné hmotnosti.

Tento BMI vypočítáte, když svoji hmotnosti v kg dělíte druhou mocninou tělesné výšky v m. Např. BMI = 70kg/ 1,7 x 1,7 = 70 / 2,89 = 24,22

Podle BMI se potom určuje stupeň podváhy, nadváhy nebo obezity:

Hodnota BMI

do 18,5 = podváha = zvýšená zdravotní rizika

18,5 - 24,9 = norma = minimální zdravotní rizika

25 - 29,5 = nadváha = nízká až lehce zvýšená zdravotní rizika

30 - 34,9 = obezita I. stupně = zvýšená zdravotní rizika

35 - 39,9 = obezita II. stupně = vysoká zdravotní rizika

nad 40 = obezita III. stupně = velmi vysoká zdravotní rizika

 

Hodnota BMI NIC neříká o ROZLOŽENÍ tuku ani nezohledňuje procento tělesného tuku.