Bolesti hlavy u dětí

Bolesti hlavy u dětí jsou nejčastějším důvodem absence dětí ve škole.

Podle různých studií trpí bolestí hlavy ve věku 12 - 17 let 1 x měsíčně u 56 % dívek a 74 % chlapců.

 

AKUTNÍ BOLEST HLAVY

Příčinou bolesti hlavy jsou:

běžná onemocnění dětského věku

1. Bolest hlavy spojená s onemocněním krku, hlavy, ucha, zubů = bolest vychází ze zánětem postižených struktur

2. Bolest hlavy spojená s teplotou a bakteriální nebo virovou infekcí těla.

          pokud vedle bolesti hlavy jsou přítomny zvracení, spavost, dráždivost, apatie - OKAMŽITĚ kontaktovat lékaře!! - možná jde o infekce v CNS!

   

úraz hlavy nebo krční páteře

1. Bez otřesu mozku (pamatuje si situaci před i po úrazu, nezvrací)

2. S otřesem mozku (nepamatuje si situaci před úrazem nebo si nepamatuje situaci po úrazu, nebo si nepamatuje ani situaci před ani po úrazu, zvrací - IHNED KONTAKTUJTE PRVNÍ POMOC!! POSTUPUJTE podle jejich návodu!! Než se s první pomocí zkontaktujete, DEJTE POZOR, ať nevdechne zvratky, nezapadne jazyk (pokud cítí, že ho pícháte, štípete do prstů končetin, dejte do stabilizované polohy (tj. na bok, dolní čelist vysuňte ven a ústa vyčistěte, hlavu bradou níž (tj. obličejem k podlaze) ať se nezadusí slinami, zvratky nebo mu nezapadne jazyk a kontrolujte zda dýchá a má srdeční akci)

 

 

stav zevního prostředí

1, úžeh 

2. úpal 

 

 

bolest hlavy podmíněná psychogenně

Dítě vnímá problémy v rodině jako problémy své vlastní a chce je řešit (pomoc psychologa, bez medikace)

 

závažné onemocnění CNS

Vedle bolestí hlavy jsou přítomny také projevy zvýšeného intrakraniálního tlaku (tj. tlaku v lebce): zvracení, letargie někdy střídaná dráždivostí, zvýšená spavost, změny nálady a osobnosti, poruchy hybnosti; maximum obtíží je ráno v horizontální poloze) – TRANSPORT DO NEMOCNICE!

 

 

CHRONICKÁ BOLEST HLAVY

Chronická bolest hlavy (tj. bolest hlavy, která má frekvenci aspoň 15 dní tři po sobě jdoucí měsíce) 

Příčinou bolesti hlavy jsou:

problémy, které se týkají mimomozkových oblastí těla (= poruchy a dysfunkce extrakraniálních struktur)

1. potřeba korekce zraku

slzení, červené spojivky, pálení očí - všechny tyto příznaky vznikají v souvislosti s délkou a intenzitou čtení, hlava bolí "vpředu" a "vzadu"

2. špatná poloha hlavy

např. při spánku velký polštář

 

zvýšení intrakraniálního tlaku (tj. tlaku v lebce)

Projevy zvýšeného intrakraniálního tlaku: zvracení, letargie někdy střídaná dráždivostí, zvýšená spavost, změny nálady a osobnosti, poruchy hybnosti; maximum ráno v horizontální poloze – TRANSPORT DO NEMOCNICE

 

tenzní bolesti hlavy

tupá bolest spojená s únavou, a které předchází stres, úzkost, deprese,

pocit obruče, která svírá hlavu nebo výrazný zevní tlak na hlavu, 

zvracení nebo pálení žáhy (nauzea)

většinou během dne

KONTAKTOVAT LÉKAŘE (neurologa) 

 

migréna 

  nejčastěji oboustranná bolest hlavy oblasti čela a týla
  záchvat trvá 1- 48 hodin (4 - 72 hodin u dospělých)
  začátek u nejmladších nejčastěji odpoledne, po škole, starší děti kolem oběda, starší adolescenti ráno,
  nevolnost, pálení žáhy, zvracení, bolest hlavy po velkém zvracení zmizí,
  chce být v tichu, chce být v šeru, bolest břicha, závratě, bledost, pocení, změny nálady
  Záchvat může vyprovokovat blikavé světlo (PC, TV), psychické rozrušení, nedostatek spánku, únava, nepravidelnost v jídle, stravovací návyky (citrusy, sýry, čokoláda,..
 KONTAKTOVAT LÉKAŘE (neurologa)