Repelenty 

HMYZ SAJÍCÍ HMYZ (komáři, muchničky, ovádi..)

BLANOKŘÍDLÝ HMYZ (sršni, vosy, včely) U téměř každého člověka působí hmyzí bodnutí místní toxickou reakci (otok, bolest, zarudnutí). Vážná situace je, pokud dojde k bodnutí do okolí krku, dutiny ústní, do jazyka, do jícnu. Při vzniku otoku hrozí zadušení! Jako první pomoc dát postiženého do sedu, chladit postižené místo ledovým obkladem, volat první pomoc. Pomoc u alergické reakce je popsána ZDE.

 

REPELENTY

Jsou to přípravky, které mají chránit před napadením hmyzem a parazity. Nejčastěji repelenty odpuzují nebo maskují pach oběti, některé přípravky zároveň škůdce i zabíjejí (= obsahují insekticid).

Převážná většina živočichů se orientuje podle tepla teplokrevného živočicha, vydechovaného oxidu uhličitého (i kůží), pachem kyseliny máselné a dalších těkavých látek potu.

 

Obsažené účinné látky v repelentech:

DEET

Koncentrace této látky v repelentu je určující pro dobu působení repelentu. Zvyšování koncentrace látky DEET tedy nevede k vyššímu repelentnímu účinku, ale spíše se může více látky vstřebat do krve člověka.

Podle Americké pediatrické akademie je pro děti do 2 let věku doporučována koncentrace maximálně do 30%.

Pro běžné užití je doporučená koncentrace 5 - 35%.

Tato látka je účinnou látkou např. v přípravcích (!!Uvádím jen nahodile některé přípravky dostupné na českém trhu. Uvádím jen hlavní název přípravku. Všechny uvedené přípravky jsou na trhu ve více druzích!!):

OFF! (některé druhy), Repelent Predator (některé druhy), Care plus, Diffusil, Repelent (firmy Alpa)

 

ICARIDIN

Vykazuje téměř stejnou efektivitu jako DEET, ale bez významnější iritace (= podráždění) hlavně očí a sliznic. Narozdíl od něj icaridin nerozpuští umělé hmoty a jiné syntetické materiály a oděvy.

Tato látka je účinnou látkou např. v přípravcích (!!Uvádím jen nahodile některé přípravky dostupné na českém trhu. Uvádím jen hlavní název přípravku. Všechny uvedené přípravky jsou na trhu ve více druzích!!):

Autan, OFF! Family Care gel

 

PŘÍRODNÍHO PŮVODU

Jsou to většinou silně aromatické látky, které jsou hmyzu nepříjemné. Jde např. o citronelový olej, eukalyptový olej, tea tree olej, mentol, kafr, apod.

Nevýhodou těchto látek je, že jsou hodně těkavé, a proto jejich doba účinku není moc dlouhá.

Některé z těchto látek jsou zároveň insekticidy (výtažky z některých druhů chryzantém a kopretin).

 

Některé repelenty obsahují určité množství INSEKTICIDŮ (= látky, které hmyz zabíjí). Zároveň musí dojít ke kontaktu s hmyzem dříve než ke kontaktu hmyzu a člověka. Tyto přípravky se nanáší na oděv, stany, moskytiéry, apod. Jen některé z látek a jen do určité koncentrace jsou povoleny k nanášení na kůži!

 

Insekticidní látky obsažené v repelentech:

 

Permethrin

Je klasifikován jako kancerogen. Je vysoce toxický pro ryby, obojživelníky a kočky! Obecně se považuje za málo toxický pro savce a ptáky a velmi málo se vstřebá pokožkou.

V repelentních přípravcích na kůži je schválen pouze pro aplikaci mechanickým rozpašovačem v koncentraci maximálně 0,5% permethrinu, nebo aerosolovým rozprašovačem s koncentrací permethrinu do 0,25%.

Roztokem s touto látkou jsou impregnovány moskytiéry nebo svrchní vrstvy oblečení, které si zachovávají účinnost i po několikerém vyprání. Neošetřují se spodní vrstvy, které jsou na styku s kůží!!

Je obsažen např. v některých druzích Diffusilu, v některých druzích Repelent Predator

 

Deltamethrin

U savců je postupem času metabolizován (= rozložen), rychle ztrácí toxicitu a je vyloučen z těla. Pro vodní organismy je velmi toxický!

Je obsažen např. v některých druzích Diffusilu

 

Podávání vitamínu B1 (= thiamin) se podle autorky1)  prokázalo neefektivní. Tento vitamín je mimo jiné vylučován potem a předpokládalo se, že tento pach, který lidský nos necítí, odpudí hmyz. V lékárně jsem doporučovala babskou radu B komplex forte (pro dospělé) cca 1 hodinu před vycházkou do přírody. Jeden z klientů B komplex forte takto užíval. Byl pod stanem s kámošem. Kámoš nebral nic. Když přijeli, přišel mi říct, že B komplex opravdu fungoval.

 

 

Čerpáno ze ZDROJe:

1) Čechová L.: Ochrana řed klíšťaty a obtížným hmyzem; Praktické lékárenství, 2009, 5 (4)