Vyhodnocení správných odpovědí testu

Přečtěte si prosím písmena, která jste si na řádek napsali.

Písmena u odpovědí tvořily tyto tři tajenky:

léto je zase léto

zima bude podzim

UONELOVOD REPUS = čtete- li zprava doleva, získáte tajenku "SUPER DOVOLENOU". A toto jsou taky písmena správných odpovědí!! Čím více písmen v tomto pořadí Vám tvoří tuto tajenku, tím máte více správných odpovědí:-)

 

Správné odpovědi testu - červeně

1. Proč máme v naší zemi v létě vystavovat kůži slunečním paprskům jen s použitím opalovacích přípravků s ochranným faktorem, máme používat pokrývku hlavy a brýle s certifikátem?

L. Je to jen humbuk ochránců přírody. Sem tam si spálit kůži patří k životu.

U. Dlouhodobé působení UV záření může způsobit aktinické stárnutí kůže (= stárnutí kůže vzniklé zářením) a narušení imunitních reakcí, které se může spolupodílet na rozvoji rakoviny kůže.

Z. Opalovací přípravek stačí natřít jen když jsme na slunci přes poledne. Totéž platí o pokrývce hlavy. Sluneční brýle s certifikátem je dobré nosit.

2. Pokud mám na těle mateřské známenko, které začalo svědit a měnit barvu, co je nejlepší udělat?

O.  Okamžitě jít za kožním lékařem!

É. Nevšímat si toho, zase to přejde.

I. Natřít znamínko nějakou desinfekcí, např. peroxid, Betadine, apod.

 

V každém případě platí, že ideální je se neslunit a když už se slunit, tak s rozumem!! Protože výskyt rakoviny kůže opravdu narůstá!! S JAKOUKOLIV změnou mateřského znaménka (svědí, mění barvu, mění tvar, apod.) běžte OKAMŽITĚ za kožním lékařem! NENÍ TŘEBA doporučení praktického lékaře!! Pokud půjde o planý poplach, NIKDO  vám nevynadá a Vy budete klidnější!! Pokud tam "něco" je, raději s tím OKAMŽITĚ pryč, popř. zahájit léčbu!!!

3. Proč je dobré vědět, jaký je člověk fototyp?

T. Je to zbytečná informace.

N. Fototyp je jeden z faktorů, kterým se řídí volba opalovacího přípravku.

M. Znát fototyp je dobré vědět, pokud chci fotit profesionální fotografie.

 

Volba výše ochranného faktoru opalovacího přípravku se řídí denní dobou, roční dobou, zeměpisnou šířkou (= v tropech je až 5x vyšší než ve Skandinávii), fototypem kůže opalujícího se, atd. Každých 300m nadmořské výšky se o 4% zvýší intenzita slunečního záření (= např. ve výšce 1500m n.m. je o 20% vyšší než u moře)

 

4. Co znamená „fototyp kůže“?

O. Označení, jestli je kůže suchá, mastná nebo smíšená.

A. Označení, jaká bude zrnitost kůže při různé volbě nastavení digitálních fotoaparátů.

E.  Označení, jak dlouho „vydrží“ kůže na slunci bez spálení, jak je schopna tvořit pigment (= barvivo) melanin.           

 

5. Jak se od sebe zásadně liší opalovací přípravky?

J. Neliší se nijak významně, je to všechno stejné.

L. Způsobem jakým chrání proti slunečním paprskům, kdy tuto ochranu dělají chemické a fyzikální filtry.

B. Zásadní rozdíl je v tom, zda jsou to přírodní nebo chemické opalovací přípravky.

6. Co znamená označení „chemický filtr“ u opalovacího přípravku?

E. Chemický filtr znamená, že sluneční paprsky opalovací přípravek „odrazí“.

U. Toto označení znamená, že opalovací přípravek může udělat alergii.

 O. Chemické filtry pohlcují UV záření.

 

Látky s chemickým filtrem pronikají do epidermis (= vrstva kůže) a jejich působení začíná minimálně po 30 minutách od natření na pokožku (= přípravek se musí vstřebat a navázat na vrsty kůže).

 

7. Co znamená označení „fyzikální filtr“ u opalovacího přípravku?

V.  Látky s fyzikálním filtrem  se nevstřebají a zůstávájí na povrchu, odrážejí paprsky a působí prakticky ihned po natření na pokožku.

Z. Toto označení znamená, že se přípravek musí na kůži natřít fyzickou silou.

D. Toto označení znamená, že přípravek odpuzuje vodu.

8. Mohou se děti opalovat od narození za stejných podmínek jako dospělí?

E. Ano, jen u vody je třeba je natřít opalovacím přípravkem.

O. Ne. Děti do 1 roku vůbec NEVYSTAVOVAT přímému slunci!! Batolata pod 2 roky se mají krýt oděvem a nevystavovat je polednímu slunci, děti starší by měly být natřeny přípravkem s SPF 10 - 30, raději s fyzikálním filtrem.  Děti do 3 let zbytečně slunci nevystavujte!

A. Ano.

 

9. Proč se s malými dětmi nemá chodit na slunce?

S. S malými dětmi se může na slunce stejně, jakoby byly dospělé. Všechno je to přehnaná péče.

P. S malými dětmi se nechodí na slunce, protože si neumí říct, když jim je teplo.

D. Děti mají MNOHEM vnímavější kůži k vlivům slunečního záření. Není u nich vyzrálá pigmentace (= tvorba barviva (= když se kůže opaluje a hnědne, potřebuje pigment, barvivo). Děti mají také tenčí kůži. Proto u dětí dochází k hlubšímu průniku slunečního záření (hlavně UVB) do kůže. Děti do 1 roku navíc nemají tak vyvinuté potní žlázy, proto hrozí přehřátí organismu!

10. Musím si slunit celé tělo do zčervenání , abych měl v těle dostatek vitamínu D?

E. Ano, proto existují solária.

O. Slunění a vitamín D nemají žádnou vzájemnou souvislost.

R.  Ne, stačí nízká intenzita UVB záření, která nezpůsobí zčervenání kůže! Nezáleží na dávce slunečního záření, ale spíše na velikosti ozářené plochy. K denní dávce vitamínu D stačí sluneční osvit kůže o ploše obličeje a hřbetů rukou po dobu 20 -25 minut/ týdně, jiní autoři uvádí jako dostatečnou dobu osvitu stejné plochy na 1 hodinu týdně!!

 

11. Proč se má opalovací přípravek natřít alespoň dvakrát po sobě?

E. Opakované natření nám zajistí stejnoměrné natření a jen dostatečná vrstva krému zajistí tu výši ochranného faktoru, která je uvedena na krabičce.

L. Aby měly vyšší ochranný faktor, než je na krabičce a já ušetřím.

D. Je to naprosto zbytečné. Stačí natřít krém jednou v tenké vrstvě. Krémy jsou drahé.

12. Je možné se spálit pohým odrazem slunečních paprsků?

É. Ne, spálit se dá jen opalováním.

Z. Ano, spálit se dá jen odrazem slunce od hladiny vody nebo od sněhu.

P.  Ano, spálit se můžeme i odrazem od hladké plochy, s tím, že čím je plocha hladší a světlejší, tím více slunečních paprsků odráží.

 

Dejte pozor na odrazy slunce (vodní plocha (50 - 80%), sníh (až 80%) bílá plocha, písek (25%), tráva (8%), omítka (50%), apod...dítě pod slunečníkem na bílé pleně..) 

 

13. Co znamená u opalovacích přípravků označení „water resistant“?

U. Toto označení znamená „odolnost proti vodě“ Je dána druhem vody (mořská voda je agresivnější než chlorovaná), pocením, otěrem, mýdlem. Proto je vhodné aplikaci opalovacího přípravku během dne opakovat. Přípravky označené "water resistant" vydrží 40ti minutovémáčení kůže ve vodě, "very water resistant" vydrží 80ti minutové máčení.

T. Toto označení znamená „odolnost proti vodě“. Je dána druhem vody (mořská voda je agresivnější než chlorovaná), pocením, otěrem, mýdlem. Při použití takto označeného přípravku se můžeme neomezeně cákat ve vodě, plavat, apod.

I. Toto označení znamená „odolnost proti vodě“. Jde o reklamní trik výrobců.

14. Je možné se spálit přes čiré okno?

S. Ano.

O. Ne.

M. Ano, ale jen když je okno otevřené;-)

 

UVA proniká do kůže hlouběji než UVB. UVA je nebezpečné pro své imunomodulační efekt. Čirá skla jej filtrují ze 30% (maximálně z 50%), proto může dojít k UV poškození kůže přes okno!