UMÍTE SE OPALOVAT? NÁVOD K TESTU

  • 14 otázek
  • výběr jedné ze tří odpovědí
  • Na začátku každé odpovědi je velké písmeno
  • Zapište si písmeno té odpovědi, o které si myslíte, že je správná. Tato písmena pište za sebou na řádek
  • Vstup do vyhodnocení správných odpovědí naleznete na konci otázek testu.

TEST

1. Proč máme v naší zemi v létě vystavovat kůži slunečním paprskům jen s použitím opalovacích přípravků s ochranným faktorem, máme používat pokrývku hlavy a brýle s certifikátem?

L. Je to jen humbuk ochránců přírody. Sem tam si spálit kůži patří k životu.

U. Dlouhodobé působení UV záření může způsobit aktinické stárnutí kůže (= stárnutí kůže vzniklé zářením) a narušení imunitních reakcí, které se může spolupodílet na rozvoji rakoviny kůže.

Z. Opalovací přípravek stačí natřít jen když jsme na slunci přes poledne. Totéž platí o pokrývce hlavy (= stačí si ji dát přes poledne). Sluneční brýle s certifikátem je dobré nosit celý den.

 

2. Pokud mám na těle mateřské známenko, které začalo svědit a měnit barvu, co je nejlepší udělat?

O. Okamžitě jít za kožním lékařem!

É. Nevšímat si toho, zase to přejde.

I. Natřít znamínko nějakou desinfekcí, např. peroxid, Betadine, apod.

3. Proč je dobré vědět, jaký je člověk fototyp?

T. Je to zbytečná informace.

N. Fototyp je jeden z faktorů, kterým se řídí volba opalovacího přípravku.

M. Znát fototyp je dobré vědět, pokud chci fotit profesionální fotografie.

 

4. Co znamená „fototyp kůže“?

O. Označení, jestli je kůže suchá, mastná nebo smíšená.

A. Označení, jaká bude zrnitost kůže při různé volbě nastavení digitálních fotoaparátů.

E.  Označení, jak dlouho „vydrží“ kůže na slunci bez spálení, jak je schopna tvořit pigment (= barvivo) melanin.

5. Jak se od sebe zásadně liší opalovací přípravky?

J. Neliší se nijak významně, je to všechno stejné.

L.  Způsobem jakým chrání proti slunečním paprskům, kdy tuto ochranu dělají chemické a fyzikální filtry.

B. Zásadní rozdíl je v tom, zda jsou to přírodní nebo chemické opalovací přípravky.

6. Co znamená označení „chemický filtr“ u opalovacího přípravku?

E. Chemický filtr znamená, že sluneční paprsky opalovací přípravek „odrazí“.

U. Toto označení znamená, že opalovací přípravek může udělat alergii.

O. Chemické filtry pohlcují UV záření.

7. Co znamená označení „fyzikální filtr“ u opalovacího přípravku?

V. Látky s fyzikálním filtrem  se nevstřebají a zůstávájí na povrchu, odrážejí paprsky a působí prakticky ihned po natření na pokožku.

Z. Toto označení znamená, že se přípravek musí na kůži natřít fyzickou silou.

D. Toto označení znamená, že přípravek odpuzuje vodu.

8. Mohou se děti opalovat od narození za stejných podmínek jako dospělí?

E. Ano, jen u vody je třeba je natřít opalovacím přípravkem.

O. Ne. Děti do 1 roku vůbec NEVYSTAVOVAT přímému slunci!! Batolata pod 2 roky se mají krýt oděvem a nevystavovat je polednímu slunci, děti starší by měly být natřeny přípravkem s SPF 10 - 30, raději s fyzikálním filtrem.  Děti do 3 let zbytečně slunci nevystavovat!

A. Ano.

9. Proč se s malými dětmi nemá chodit na slunce?

S. S malými dětmi se může na slunce stejně, jako by byly dospělé. Všechno je to přehnaná péče.

P. S malými dětmi se nechodí na slunce, protože si neumí říct, když jim je teplo.

D. Děti mají MNOHEM vnímavější kůži k vlivům slunečního záření. Není u nich vyzrálá pigmentace (= tvorba barviva (= když se kůže opaluje a hnědne, potřebuje pigment, barvivo). Děti mají také tenčí kůži. Proto u dětí dochází k hlubšímu průniku slunečního záření (hlavně UVB) do kůže. Děti do 1 roku navíc nemají tak vyvinuté potní žlázy, proto hrozí přehřátí organismu!

 

10. Musím si slunit celé tělo do zčervenání , abych měl v těle dostatek vitamínu D?

E. Ano, proto existují solária.

O. Slunění a vitamín D nemají žádnou vzájemnou souvislost.

R.  Ne, stačí nízká intenzita UVB záření, která nezpůsobí zčervenání kůže! Nezáleží na dávce slunečního záření, ale spíše na velikosti ozářené plochy. K denní dávce vitamínu D stačí sluneční osvit kůže o ploše obličeje a hřbetů rukou po dobu 20 -25 minut/ týdně, jiní autoři uvádí jako dostatečnou dobu osvitu stejné plochy na 1 hodinu týdně!!

 

11. Proč se má opalovací přípravek natřít alespoň dvakrát po sobě?

E. Opakované natření nám zajistí stejnoměrné natření a jen dostatečná vrstva krému zajistí tu výši ochranného faktoru, která je uvedena na krabičce.

L. Dvojím natřením docílím, že bude mít opalovací krém vyšší ochranný faktor, než je na krabičce a já ušetřím, protože si stačí koupit opalovací krém s nižším ochranným faktorem a natřít jej vícekrát!

D. Je to naprosto zbytečné. Stačí natřít krém jednou v tenké vrstvě. Krémy jsou drahé.

12. Je možné se spálit pohým odrazem slunečních paprsků?

É. Ne, spálit se dá jen opalováním.

Z. Ano, spálit se dá jen odrazem slunce od hladiny vody nebo od sněhu.

P.  Ano, spálit se můžeme i odrazem od hladké plochy, s tím, že čím je plocha hladší a světlejší, tím více slunečních paprsků odráží.

13. Co znamená u opalovacího přípravku označení „water resistant“?

U. Toto označení znamená „odolnost proti vodě“ Je dána druhem vody (mořská voda je agresivnější než chlorovaná), pocením, otěrem, mýdlem. Proto je vhodné aplikaci během dne opakovat. Přípravky označené "water resistant" vydrží 40ti minutovémáčení kůže ve vodě, "very water resistant" vydrží 80ti minutové máčení.

T. Toto označení znamená „odolnost proti vodě“. Je dána druhem vody (mořská voda je agresivnější než chlorovaná), pocením, otěrem, mýdlem. Při použití takto označeného přípravku se můžeme neomezeně cákat ve vodě, plavat, apod.

I. Toto označení znamená „odolnost proti vodě“. Jde o reklamní trik výrobců.

 

14. Je možné se spálit přes čiré okno?

S. Ano.

O. Ne.

M. Ano, ale jen když je okno otevřené;-)