Co je dobré vědět při jakékoliv otravě

Telefonní číslo na ODBORNOU POMOC na Toxikologické centrum:

tel. číslo: 224 919 293, 224 915 402

 

PŘI OTRAVĚ A TELEFONICKÉM DOTAZU na Toxikologické informační středisko odborníci zjišťují:

- Komu se nehoda stala: dítě, dospělý (pokud možno udat celé jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu), zvíře.

- Jaký je věk postiženého, jeho hmotnost (alespoň odhadem), trpí-li nějakou akutní nebo chronickou nemocí.

- Jaká látka je příčinou otravy? Lék, rostlina, chemikálie, komerční přípravek?

- U léků udat, zda se jedná o lék, který postižený užívá nebo o cizí lék.

- U komerčních přípravků je potřeba získat co nejvíce informací z etikety, nebo alespoň vědět, k čemu se látka používá.

Jak velké množství látky působí? Množství co nejvíce upřesnit (alespoň odhadem), vždy je nutno počítat s co nejvyšší možnou dávkou.

Kdy se nehoda stala?

Jakým způsobem se stala? Požití látky, polití, vdechnutí, štípnutí hmyzem apod.

V jakem stavu je postižený? Má zdravotní potíže?

Jaká opatření byla doposud provedena?

Kdo a odkud volá: jméno, město, telefonní číslo (důležité pro zpětnou vazbu v případě potřeby)

 

Odborníci Vám poví:

Podávaná informace se za použití různých informačních zdrojů zaměřuje převážně:

U laiků na vysvětlení možného ohrožení zdraví, na pokyny první pomoci a následnému postupu.

U lékařů na vysvětlení povahy působící látky, na toxicitu působící dávky, na prognózu konkrétního případu, na očekávaný obraz otravy a především na pokyny k optimálnímu léčebnému postupu.

Volajícímu stručně vysvětlí nebezpečí, které dávka pro postiženého představuje, jaké zákroky je potřeba v rámci první pomoci provést, čeho se naopak zachránce nesmí dopustit, jaké jsou komplikace, které pacientovi hrozí.

Situace je zhodnocena a na základě konkrétních okolností odborník doporučí volajícímu, co je třeba pro postiženého nadále zajistit (převoz do nemocnice, návštěvu odborného lékaře, přivolání posádky RZP, antidotum, apod.)

 

 

 

Převzato z: https://www.tis-cz.cz/