Evropa vs. Čína

POZOR, nejen na zdravotnických prostředcích se můžete setkat s označením CE.

Avšak, existují dvě označení CE. Jedno označuje původ v EU, druhé označuje dovoz z Číny.

 

První označení CE na obrázku je původ v EU.

Druhé označení na obrázku znamená dovoz z Číny (tzv. China export).

 

Pomůcka pro rozlišení obou značek je následující:

Vložte písmena C a E na obvod dvou kružnic (viz obrázek níže).

  • Pokud se tyto kružnice dotýkají, jde o původ v EU.
  • Pokud se ale kružnice protínají, jde o dovoz z Číny.

 

 

RESUMÉ:

 

 

Převzato:

Symboly a grafické pomůcky: www.sukl.cz

Textový komentář: autorka webu