Doporučení pro život

Lékaři z toxikologického centra doporučují, aby se všechny domácnosti, zejména ty, kde vyrůstají malé děti, vybavily alespoň jedním balením aktivního (černého) uhlí (přípravky Carbosorb nebo Carbotox).

Optimální je mít v zásobě pro každé dítě v rodině jedno balení přípravku.

 

V řadě případů podání několika tablet aktivního uhlí laikem zamezí rozvoji příznaků otravy, nebo alespoň průběh otravy zmírní.

O tom, kdy je třeba aktivní uhlí podat, nebo kdy je naopak jeho podání nežádoucí, rozhodne konzultace se špičkovými specialisty z toxikologického centra. Černé uhlí, pokud se přiblíží konec jeho použitelnosti, je možné dát proti průjmu dětí i dospělých.

 

CO DĚLAT PŘI AKUTNÍ OTRAVĚ

 

Převzato: https://www.tis-cz.cz/, což jsou skvělí čeští odborníci na řešení otrav!!