Změna DPH u léků na recept

14.12.2023 11:09
Od 1. ledna 2024 dojde u léků na recept ke změně DPH z 10 % na 12 %.
 
Pokud firma zachová svoji cenu, za kterou svůj lék do Česka doveze, potom se dá očekávat, že:
  • lék bez doplatku zůstane  bez doplatku,
  • lék s doplatkem bude mít doplatek vyšší: např. při stávajícím doplatku 48,00 Kč (DPH 10 %) bude nový doplatek 48,87 Kč (DPH 12 %), tedy nárůst 0,87 Kč.
 
 
Doplatek je rozdíl mezi úhradou a REÁLNOU maximální cenou pro pacienta. Tato REÁLNÁ  maximální cena pro pacienta může být nižší než stanovená maximální cena pro pacienta (kterou uvádí níže přiložené informativní seznamy) a odvíjí se od REÁLNÉ ceny, za kterou výrobce lék přiveze do Česka.
 
 
 
 
zdroj:vlastní znalosti autorky webu a  www.sukl.cz