Zkrácená revize č. 13/2 a nové úhrady

20.02.2024 12:04

Ve zkrácená revizi referenční skupiny č. 13/2 - léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, perorální - přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu jsou v průběhu řízení stanoveny/navrženy výše základní a zvýšené úhrady v Kč, které jsou uvedeny ZDE

Řízení probíhá - na konci řízení mohou být výše úhrad jiné - nejdříve se změny projeví od 1. dubna 2024, ale taky kdykoliv později...