Závislost na alkoholu a dědičnost

11.08.2014 11:19

 

Alkoholismus je středně až vysoce dědičné psychiatrické onemocnění, které má chronický průběh a provází ho relapsy (= „rozpití se“).

 

Na základě analýz 10.000 párů dvojčat, které byly adoptované a vyrůstaly v různých rodinách, se odhaduje pravděpodobnost dědičnosti závisloti (na alkohol, nikotin, drogy) v rozmezí 50 do 60 %. Pro porovnání u autismu je odhad dědičnosti 90 %, u úzkostné poruchy je to 32 %.

 

Novější studie dvojčat, založené na větším počtu sledovaných ukazují, že geny přispívají k náchylnosti k závislosti na alkoholu stejně u obou pohlaví.

 

Zdá se, že vnější faktory mají vliv na zahájení, genetické faktory hrají roli v přechodu od pravidelného užívání do závislosti.

Zároveň nikdo neví, kdy u konkrétního jedince dojde k přesmyku ze škodlivého pití alkoholu do závislosti na alkoholu, která decimuje nemocného, jeho rodinu, jeho přátele, finanční rozpočty nemocného i státu.

 

Zdroj:

  1. Bierut, L. J. Genetic vulnerability and susceptibility to substance dependence. Neuron 69(4): 618-627. (Bierut 2011)
  2. Ducci, F. and D. Goldman. Genetic approaches to addiction: genes and alcohol. Addiction 103(9): 1414-1428. (Ducci 2008)