Vysoká cena léků v ČR? NE! Jsou laciné!!

07.02.2014 21:10

Myslíte si, že v ČR jsou vysoké ceny léků?

Ne, máme ceny léků na úrovni nejnižších cen zemí EU.

 

Říkáte, že přece doplácíte více a více?

Ano, to je možné - přesto máme ceny léků levnější a levnější.

 

Myslíte, že je rozpor mezi tvrzením, že sice můžete doplácet více a více, přestože léky jsou levnější a levnější?

Není.

Cena léku v ČR je tvořena nejvyšší cenou, z ní část (0 - 100%) hradí pojišťovny (= úhrada) a druhou část (0 - 100%) hradí pacient (= doplatek).

Ano, tušíte správně: Mění se poměr kolik procen hradí pojišťovny a kolik % doplácí pacient. 

Např. Lék stojí 400Kč, pojišťovna hradí 300Kč, pacient doplácí zbytek, tj. 100Kč. 

Varianta I.: Proběhne správní řízení a jeho výsledkem může být zvýšení úhrady pojišťovnou na 400Kč, pacient pak nedoplácí nic.

Varianta II.: Proběhne správní řízení a jeho výsledkem může být snížení úhrady pojištovny na 100Kč. Pacient doplácí 300Kč.

 

Ve správních řízeních na tři nejobjemněji obchodované skupiny léků, na základě změn úhrad, které nastaly v roce 2013, se odhaduje úspora 3,5 miliardy Kč z veřejného zdravotního pojištění (= odhaduje se, že pojišťovny by mohly zaplatit za léky o 3,5 miliardy ročně méně než rok před zahájením správních řízení (pokud by zůstal zachován stejný objem prodejů léků) = z finančního hlediska tedy ve správních řízeních převážila varianta II. nad variantou I.

 

Co by se mohlo stát, když nastane varianta II. z předchozího příkladu?

1) farmaceutická firma sníží cenu tak, aby byl doplatek pacienta co nejnižší. Poklesne cena léku. Hrozí reexport. Lék sice do Česka dorazí, ale nedorazí k českým pacientům, protože je vyvezen do země s vyšší cenou.

2) farmaceutická není schopna snížit cenu tak, aby pacienti byli ochotni jej doplácet, prodává lék v nízkých objemech (farmaceutická firma musí mít v ČR české nápisy na obalech a český příbalový leták) a lék by mohl opustit trh

3) farmaceutická firma se domluví a do některých vybraných lékáren dodá za nižší ceny a tedy nízký doplatek pacienta (= pacienti (většinou) malých lékáren mají smůlu - malá lékárna má nákupní cenu léku tak vysokou, že i když si dá nulovou přirážku, je její cena pro pacienta vyšší, než jakou má cenu pro pacienta "nasmlouvaná" lékárna, která si dala k nákupní ceně i přirážku (= hrozící nebezpečí pro další existenci malých lékáren; pacienti si myslí, že lékárny s doplatkem je okrádají) 

Např. Lékárny potřebují pro pacienta lék xxx.

Nasmlouvaná lékárna jej nakoupí za 300 Kč, dá si přirážku 20% = výsledná cena 360Kč, úhrada je 350Kč = pacient doplácí 10Kč (= lékárna má zisk 60Kč, pacient doplatil 10Kč)

Nenasmlouvaná (většinou) malá lékárna jej nakoupí za 420Kč, dá si přirážku 0% = výsledná cena 420Kč, úhrada je 350Kč = pacient doplácí 70Kč (= lékárna má zisk 0Kč, pacient doplatil 70Kč)

Nespravedlnost ??...neetičnost vůči pacientům? Ne, je to v Česku existující tržní systém v lékárnách, který znevýhodňuje pacienty žijící většinou na malých městech, vesnicích..proč jen si myslím, že zdravotní péče je veřejná služba státu svým občanům a jako taková by měla být pro každého občana stejná služba stejně dostupná...

 

Snížení DPH na léky?

Super myšlenka - léky budou levnější..ale očekávaná úspora přes 3,5 miliardy ročně nevznikla vyšším DPH na léky, ale způsobem cenotvorby léků v ČR

 

Zpracovala:

autorka webových stránek, která se téměř 3 roky zabývá cenotvorbou léků v ČR, nyní jako nezávislá konzultantka