Vláknina a zdraví

03.10.2013 11:16

Neustále jsou zdůrazňované pozitivní vlivy vlákniny na snižování cholesterolu. V tomto směru je prospěšnější tzv. rozpustná vláknina, která se, ve

velkém množství nachází v luštěninách, lněném semínku, obilninách, jablkách, bramborách.

Podle studie provedené v roce 2008 již při zvýšení denního příjmu vlákniny o deset procent dojde nejen ke snížení úmrtí na srdečně - cévní onemocnění (např. srdeční infakt, mozková mrtvice) o sedmnáct procent, ale dokonce k devítiprocentnímu snížení celkové úmrtnosti.

 

Studie: Streppel MT et al, National Institute for Public Health and the Environment, Netherlands. Dietary fi ber intake in relation to coronary heart disease

and all-cause mortality over 40 y: the Zutphen Study. Am J Clin Nutr. 2008, Oct; 88(4): 1119–25.

 

Čerpáno: www.sukl.cz, Farmakoterapeutická informace