V Norsku až pětkrát více úmrtí z chyb v medikaci než při dopravních nehodách

17.03.2014 00:00

Minimálně každý třetí léčivý přípravek je v Norsku užíván nesprávně. Jen loňská cílená kampaň zaměřená na pacienty, kteří začínají užívat nová antikoagulancia odhalila 238 závažných chyb. lékárníci proto chtějí přístup k lékové historii pacientů.

 

Každý rok zemře až 1000 lidí

Norští lékařští odborníci odhadují, že v Norsku je minimálně každý třetí léčivý přípravek užíván nesprávně. Často se podle lékařů stává, že i ten přípravek, který sám o sobě funguje správně, může mít nepříznivé vedlejší účinky v kombinaci s jinými léčivy.

Neexistují žádné přesné údaje o úmrtích způsobených nesprávným užíváním léčiv, ale na základě hlášení nežádoucích událostí a vědeckých zpráv z nemocnic Norská léková agentura odhaduje, že každý rok zemře v důsledku vedlejších účinků a nevhodného užívání léčiv asi 1000 lidí. To je téměř pětkrát více než počet těch, kteří umírají při dopravních nehodách.

 

Lékárníci chtějí přístup k záznamům

Výkonný ředitel Norské lékárnické asociace Per Kristian Fagsvåg uvedl, že jde o téma poměrně zásadní a vysvětluje, proč by lékárníci měli mít přístup do kompletních lékových záznamů pacientů.

Podle asociace si každý den vyzvedává své léčivé přípravky v lékárně na 100 tis. lidí. Pokud by lékárníci v lékárně měli k dispozici celkový přehled užívaných léčiv u každého pacienta, mohli by napravit více těchto chyb a nedorozumění, než dnes.

 

Konzultace odhalily 238 chyb

V loňském roce dokončily všechny lékárny v Norsku informační kampaň zaměřenou na pacienty, kteří začínají užívat nová antikoagulancia. Lékárny provedly cca 25 tis. strukturovaných rozhovorů, jejichž cílem bylo, aby pacienti užívali své přípravky přesně podle pokynů lékaře.

V průběhu kampaně lékárníci odhalili 238 závažných chyb, z nichž mnohé mohly způsobit závažné zdravotní potíže a potenciální úmrtí pacienta.

 

Nová studie zaměřená na kardiovaskulární léky

Na podzim pak odstartovala lékárnická asociace studii, která se bude zabývat rozšířeným poradenstvím a monitoringem v lékárnách u pacientů, kteří začínají užívat některá léčiva na srdce a cévy.

Smyslem je prokázat, že mnozí pacienti přestávají krátce po začátku své léčivé přípravky užívat, přičemž taková kontrola v lékárně může naopak řadu pacientů motivovat, aby i nadále užívali léčiva, která potřebují.

Do studie bude zahrnuto 60 lékáren a 1500 pacientů v Norsku. Cíleným sledováním vybraných skupin pacientů a přístupem k celkovému užívání léčiv pacienty chtějí lékárníci přispět ke snížení lékových chyb.

 

Převzato: www.apatykar.info