Snížení úhrad inzulínů? Vyšší doplatky? Od září 2014 NEBUDE!

26.06.2014 15:34

Aktualizace:

Všeobecná zdravotní pojišťovna změnila názor!

Dne 2. 7. 2014 vzala zpět své žádosti, na jejichž základě mohlo dojít k razantnímu snížení úhrad inzulínů!!!

SNÍŽENÍ ÚHRAD INZULÍNŮ od 1. září 2014 tedy NEOČEKÁVEJTE!!

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vede řízení, které by mohlo uspořit veřejné finance.

V momentálně probíhajícím řízení je navrženo rázné snížení úhrad některých inzulínů.

Takové snížení úhrad znamená nižší částku, kterou za tyto inzulíny zaplatí zdravotní pojišťovny a tak se uspoří veřejné finance. SÚKL sám očekává, že snížení úhrad v tomto řízení by mohlo přinést úsporu cca 136,3 mil. Kč ročně.

 

Snížení úhrad by mohlo znamenat zvýšení doplatku pacientů.

Jen pokud farmaceutické firmy sníží maximální ceny, mohly by i doplatky pacientů zůstat na současné úrovni...ale nikdo nevíme, jak dlouho a kam až budou farmaceutické firmy ochotny snižovat své ceny.

 

Řízení stále probíhá, proto jde pouze o určitou možnost, která by mohla nastat od 1. září 2014.

 

Navržené výše snížené úhrady inzulínů

 

 

O dalším průběhu uvedeného řízení Vás budu na těchto webovkách informovat.

 

 

Zpracováno: www.farmakoekonomie.cz