Porucha potence u muže

07.04.2015 14:53

U každého muže se mohou objevit erektilní dysfunkce,  tedy poruchy potence.

Jde o častou sexuální poruchu.

Přiložený dotazník (převzatý se stránek České urologické společnosti) Vám může pomoci vyhodnotit své případné potíže, zjistit, zda netrpíte určitým stupněm poruchy a zda není vhodná konzultace lékaře.

 

DOTAZNÍK:

U každé otázky zvolte pouze jednu odpověď a to tu, která nejlépe odpovídá Vaší situaci.

Pokud v dotazníku dosáhnete 21 bodů nebo méně než 21 bodů, bylo by vhodné navštívit lékaře.

Jako lékaře si najděte sexuologa nebo urologa, kteří se uvedenou problematikou ve své specializaci zabývají. Velice často jde o muže;-)

 

Hlavně si pokoutně nekupujte nějaké léky - vždy se sami sebe zeptejte, zda by jste takovým způsobem koupený olej naleli do svého auta..

 

 

Zdroj: www.cus.cz

 

U každé z otázek je uvedeno nìkolik možných variant

odpovìdí. Vaším úkolem je zvolit tu, která nejlépe odpovídá

Vaší skuteèné situaci. Je tøeba zodpovìdìt

všechny otázky, pøièemž u každé z nich je tøeba zvolit

pouze jednu odpovìï.

 

i Vy netrpíte urèitým stupnìm erektilní dysfunkce,

a prodiskutovat eventuální léèebné možnosti.

U každé z otázek je uvedeno nìkolik možných variant

odpovìdí. Vaším úkolem je zvolit tu, která nejlépe odpovídá

Vaší skuteèné situaci. Je tøeba zodpovìdìt

všechny otázky, pøièemž u každé z nich je tøeba zvolit

pouze jednu odpovìï.