Sdílený lékový záznam

16.01.2020 15:42

Jak je to nyní?

Aktuálně má lékař přehled pouze o těch léčivých přípravcích, které sám předepsal. Farmaceut (lékárník v lékárně) při výdeji pak má možnost zkontrolovat léčivé přípravky pouze na současně předložených receptech.

 

Co to znamená sdílený lékový záznam pacienta?

Od 1. června 2020 bude umožněn náhled do Vašeho lékového záznamu na léky, které Vám byly předepsány na recept a vydány na základě receptu v lékárně.

 

Kdo může do lékového záznamu nahlížet?

Vaši ošetřující lékaři a farmaceuti (tedy lékárník v lékárně v okamžiku, kdy Vám bude vydávat lék na recept, a lékárníci pracující na nemocničním oddělení (správně jde o klinické farmaceuty).

 

Může pacient nějak omezit, kdo může prohlížet, jaké léky mu byly předepsány a vydány?

Ano, může vyslovit nesouhlas s nahlížením. Svůj nesouhlas s nahlížením může pacient vyslovit kdykoliv a rovněž kdykoliv ho může odvolat. Vyslovený nesouhlas platí pro všechny lékaře a farmaceuty. Pacient, ale může udělit selektivní souhlas s nahlížením pro konkrétní lékaře nebo farmaceuty.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv připravilo informační leták, jehož součástí je i formulář pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu s nahlížením zdravotnických pracovníků do lékového záznamu pacienta.

Tento leták bude ve vytištěné podobě k dispozici v lékařských ordinacích, zdravotnických zařízeních, v sídle Ministerstva zdravotnictví a v některých dalších institucích.

Formulář je ZDE

Čerpáno a všechny informace na: https://www.epreskripce.cz (odkaz na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv)