SCHIZOFRENIE - sebepoškození - může za to konopí?

07.04.2016 07:52

Na vzniku schizofrenie se může podílet nejen vliv genů a stresu, ale také kouření konopí.

 

První projev schizofrenie typicky začíná v adolescenci až v mladší dospělosti ( u mužů ve věku 15 až 25 let, u žen 25 až 35 let).

Během schizofrenie dochází ke zmenšování objemu mozku, je pozorováno zmenšení bílé hmoty mozku, některé oblasti mozku jsou méně prokrvovány a naopak, zvětšují se likvorové prostory.

 

Vysoké procento nemocných, hlavně na počátku léčby, se pokusí nebo úspěšně dokoná sebevraždu (10 - 15 % (USA), 20 % (GB) nemocných úspěšně dokoná sebevraždu)

Již první ataka schizofrenie může vést k sebevraždě nebo k sebepoškození (Kazuistika sebepoškození: 28 letý chlapec, v dřívější době opakovaně zkoušel marihuanu, alkohol pil jen příležitostně. V rodině mají psychiatrické diagnózy, ale schizofrenii ne (neurastenie, deprese, závislost na alkoholu). Jeho první ataka schizofrenie proběhla následovně: měl půl roku sluchové halucinace a bludy, izoloval se před okolím. Myslel si o sobě, že za nic nestojí, že je špatný člověk, škodí druhým lidem svými myšlenkami. Přišla k němu Panna Marie a řekla mu, že ho má ráda. On ji ale odpověděl jen nenávistí a urážel ji. Dostal se tak před poslední soud. Čekalo ho úplné zatracení a dostal radu, jak se zachránit. Za tuto radu může být vděčný. Záchrana spočívala v tom, že obětuje něco cenného. Proto si vidličkou vytáhnul oko. Chlapec nemá pocit, že je nemocný. Oko se nepodařilo vrátit zpět. Do nemocnice jej přivezla sanitka, kterou přivolala jeho máma. Tu probudil synův nářek a našla ho za stolem v kuchyni se zakrvácenou vidličkou. V nemocnici chlapec přemýšlel nad sebevraždou. Po propuštění z nemocnice si oční protézu nevyzvedl a nechodil ani do psychiatrické ambulance.)

 

Vysoké procento pacientů si neuvědomuje, že jsou nemocní, a že mají problém (97 % pacientů, pokud jsou bez léčby!).

 

Nemoc tak ničí nejen nemocného (ubývá mu mozek, ale také může být až o 25 let zkrácen jeho život), ale stává se utrpením také pro blízké pacienta.

 

Jedinou prevencí je vyvarovat se stresujících okolností a kouření konopí, které spolu s genetickou výbavou jedince, pomáhají schizofrenii "spustit". A jednou spuštěnou schizofrenii již nikdo nezastaví, proto je léčba většinou celoživotní.

 

Pokud už nemoc propukne, je jediným řešením užívání tzv. antipsychotik, a to ať již v tabletách nebo v dlouhodobě účinkujících injekcích (aplikace injekcí probíhá v ordinaci lékaře a dává se 1 krát za 2 až 4 týdny, podle druhu léčivé látky)

 

 

Poznámka:

Kazuistika, jejíž zestručnění je zde uvedeno, byla prezentována na IX. Jihočeských Timrových dnech, autory Hejmanová D., Hůlková M, Bytton L., Nikolov D.H.