SCHIZOFRENIE vs. chřipka: co je pro společnost horší?

26.10.2017 10:05

Schizofrenii a její pacienty společnost odsuzuje, bojí se ji a vypadá to, že jeden případ stačil k zavedení restrikcí pro vstup do budov. Protože jedna pacientka, která nedodržovala léčbu (což nepochopitelně vypadá, že to její lékař dovolil, přestože už jednou útočila), zaútočila na jiné.

Schizofrenik si neuvědomuje, že je nemocný, jeho změny v chování pozoruje jeho okolí, které se však stydí něco dělat, protože společnost schizofrenii odsuzuje...přitom v dnešní době je možná kvalitní léčba, se kterou je schizofrenie "držena na uzdě".. Začarovaný kruh...

 

Na druhou stranu chřipku a nemocné s chřipkou společnost neodsuzuje a nebojí se ji.

Nemocní s chřipkou mohu vejít kamkoliv a kýchat a prskat a roznášet své chřipkové viry mezi ostatní.

Narozdíl od schizofreniků, nemocní s chřipkou o sobě moc dobře ví, že jsou nemocní!

Navíc, s diagnózou "chřipka" zemřelo 79 lidí (2011), 57 lidí (2012), 183 lidí (2013), 39 lidí (2014).