SCHIZOFRENIE - PŘÍZNAKY

26.10.2017 12:19
  • Schizofrenie je závažné psychiatrické onemocnění mozku, které mívá více podob (je několik typů schizofrenie, které se mohou prolínat)
  • Pro onemocnění schizofrenií je typické, že si nemocný svoji nemoc neuvědomuje a změny v jeho chování pozoruje jeho blízké okolí
  • Neexistuje jeden příznak, který by byl typický pro schizofrenii

 

Mezi příznaky schizofrenie patří změny v chování např.

ztráta zájmu o sebe, o své zájmy, zapomínání

obtížné udržení pozornosti

člověk působí jako lenoch, může být naprosto apatický

mění se chování (ze vzorného na hlučné, chichotající se; vulgární, ze vzorného na špatně se učící, atd.)

roztěkanost, náladovost, podrážděnost

řeč může být nesmyslná, nesouvislá

málomluvnost

pocit, že mě ostatní sledují, povídají si o mě

pocit, že mi někdo chce ublížit

nemohu "uchopit" vlastní myšlenku

strach, úzkost, uzavírání se do sebe, izolace od okolí

slyším zvuky

slyším hlasy, které se mi smějí nebo mi radí

špatně spím

vidím nebo slyším nebo vnímám věcí, které neexistují (např. vidím ptáky za oknem, které nikdo jiný nevidí....cítím vůně, které nikdo jiný necítí...)

 

Schizofrenii léčí psychiatři.

Pro radu a pomoc je možné se obrátit ke svému obvodnímu lékaři

Jistě poradí také občanská sdružení, která pomáhají pacientům a jejich rodinám (např. www.dotyk2.cz, www.prah-brno.cz)