Růst dětí

15.03.2019 23:09

To, jak děti rostou je možné sledovat pomocí grafů.

Grafy jsou rychlou pomůckou, která názorně ukáže vývoj dítěte.


Růstové grafy umožňují porovnat růst dítěte s hodnotami běžnými v celé populaci.

Křivky v grafu znázorňují tzv. percentily, tedy hodnota 50. percentilu ukazuje přibližně průměrnou hodnotu.

POZOR, růst je možné hodnotit pouze při pravidelném sledování: nevadí, pokud dítě roste v percentilu pod 50, podstatné je, že dítě roste rovnoměrně a  přiměřeně, jeho individuální růstová křivka (= pomyslná spojnice hodnot rozměru dítěte, vynesených do grafu) sleduje přibližně průběh percentilových křivek v grafu (tedy, dítě se drží stále "svého" stejného percentilu).

 

Pro nejmladší děti je důležitou pomůckou graf vztahující hmotnost k tělesné délce či výšce.

Růstové grafy pro děti do 1 roku

Růstové grafy pro děti

 

V praxi jsou užívány především grafy ukazující vztah konkrétního rozměru (výšky, délky, hmotnosti, obvodu hlavy aj.) nebo indexu (např. BMI (= hmotnost ve vztahu k výšce) k věku.

Různé růstové grafy pro děti

 

převzato: www.szu.cz