Rehabilitace pacientů po prodělaném kovidu

21.07.2021 13:25

Pacientům po prodělaném kovidu je doporučeno rehabilitovat.

V dokumentu MOŽNOSTI REHABILITACE U PACIENTŮ PO PRODĚLANÉM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 uvádí Neumannová et al. pro pacienty podrobný návod cvičení s fotografiemi.