Rakovina prsu u žen a alkohol

02.10.2014 12:13

Alkohol se bohužel ukazuje jako výrazně škodlivý faktor, který může rizikově ovlivnit vznik rakoviny prsu.

Pro riziko vzniku nádoru přitom nezáleží na druhu nebo koncentraci vypitého alkoholu, ale riziko zvyšuje množství vypitého alkoholu.

Přestože se dá očekávat vliv genetikých faktorů na to, jak je alkohol v těle zpracováván a jaké škody v těle působí, už nyní se ukazuje, že každých 10 g denně vypitého čistého alkoholu je spojeno s nárůstem relativního rizika o 7%, uvádí se, že příjem 20g čistého alkoholu denně může zvýšit riziko nádoru prsu u žen o 25%

U velmi mírného pití ( 10g až 20 g čistého alkoholu denně) je odhadováno pro vznik rakoviny prsu relativní riziko  (relativní riziko, RR je vysvětleno níže), pro ženy po menopauze relativní riziko ve výši 0,97 oproti relativnímu riziku 0,85 - 1,66 u žen před menopauzou.

Škodlivá se ukazuje taky tzv. binge drinking (= nový výskyt tzv. víkendového pití u mladé generace). Příležitostná konzumace (≥60 g čistého alkoholu nejméně 1 x za týden) znamená relativní riziko 1,33.

 

 

 

relativní riziko = RR = kolikrát je riziko větší u těch ktere pijí alkohol oproti těm, které nepijí alkohol = 1,66 = riziko je 1,66 x vyšší = riziko vzniku je vyšší o 66%.